Kinetics Of Dissolution Of Copper Sulfide React With Sulfuric Acid

Dept. of Metallurgical Engineering, Indian Institute of Technology, Kampur, India

Search for more papers by this author

Dept. of Metallurgical Engineering, Indian Institute of Technology, Kampur, India

Search for more papers by this author

Dept. of Metallurgical Engineering, Indian Institute of Technology, Kampur, India

Search for more papers by this author

Dept. of Metallurgical Engineering, Indian Institute of Technology, Kampur, India

Search for more papers by this author

*

PDF
Please review our Terms and Conditions of Use and check box below to share full-text version of article.

Đang xem: Copper sulfide react with sulfuric acid

Shareable Link

Use the link below to share a full-text version of this article with your friends and colleagues. Learn more.

View the article PDF and any associated supplements and figures for a period of 48 hours. Article can not be printed. Article can not be downloaded. Article can not be redistributed.
Unlimited viewing of the article PDF and any associated supplements and figures. Article can not be printed. Article can not be downloaded. Article can not be redistributed.
Unlimited viewing of the article/chapter PDF and any associated supplements and figures. Article/chapter can be printed. Article/chapter can be downloaded. Article/chapter can not be redistributed.

The rate of dissolution of synthetic cupric sulphide (CuS) which is the analogue of the naturally occurring sulphide mineral covellite, in sulphuric acid solutions of concentration range 5 × 10−3 to 3 mole/l over the temperature range 20–65°c at atmospheric pressure was studied.

READ:  Comparative Effects Of Two Topical Antiseptics (Chlorhexidine Vs Kmn04) On Bacterial Skin Flora In Atopic Dermatitis

Xem thêm: Bài Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc

Thermodynamic considerations suggested that the primary reaction taking place during the leaching is: CuS+1/2O2 + H2SO4 → CuSO4 + S+H2O.

It is proposed that up to an initial sulphuric acid concentration of 1 mole/l, the reaction rate is controlled by the diffusion of H+ ions through the sulphur film to the CuS/S interface. For higher sulphuric acid concentrations the oxygen dissolved in the acid decreases and the rate-determining step is believed to be diffusion of dissolved oxygen through the sulphur film to the CuS/S interface. A parabolic model is suggested for the dissolution reaction, and this model is supported by the experimental data.

Xem thêm: Những Ưng Dụng Canxi Hidroxit Ca(Oh)2 &Ndash; Công Ty Tnhh Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng

The activation energy for the dissolution reaction was found to be 8000±2000 cal/mole and this was independent of the H+ concentration and hence the nature of the diffusing species.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối