Ammonia With Copper(Ii) Nitrate React With Ammonia? Nh3 + Cu(No3)2 = (Nh3)4(No3)2Cu

 Ammonia is added to solutions of cobalt, nickel, and copper 2+ cations. First formation of the hydroxide precipitate is seen, then of the ammonia complex.

Đang xem: Ammonia with copper(ii) nitrate

*

*

Co2+ + NH4OH →  Co(OH)2(s)  blue ppt. (gives green mixture)
Cu2+ + NH4OH  →  Cu(OH)2(s)  blue ppt.
Ni2+ + NH4OH  →  Ni(OH)2(s)  green gel
Co(OH)2(s) + 6NH3  →  Co(NH3)62+(aq)  brown complex
Cu(OH)2(s) + 4NH3  →  Cu(NH3)42+(aq)   dark blue complex
Ni(OH)2(s) + 6NH3  → Ni(NH3)62+(aq)   blue complex

Supplies

Short List

Gloves Goggles 6 x 50mL beakers or 200mm test tubes in lighted rack, labeled in pairs as: Co2+, Cu2+, and Ni2+ 3 stir rods

Chemicals

Co(NO3)2.6H2O (cobaltous nitrate) Cu(NO3)2.2.5H2O (copper nitrate) Ni(NO3)2.

Xem thêm: Điện Phân Nóng Chảy Nacl Thu Được Sản Phẩm Gồm:, Lí Thuyết Về Phương Pháp Điện Phân

6H2O (nickel (II) nitrate) 3M or 6M NH4OH in a dropper bottle 15M NH4OH in a dropper bottle

Prior to Lecture (prep time 10 min.)

 

1. Prepare 0.1M solutions of the following:

 Co(NO3)2.6H2O (cobaltous nitrate) MW = 291.05g/molCu(NO3)2.2.5H2O (copper nitrate) MW = 232.6g/molNi(NO3)2.

Xem thêm: Bài 1 Phân Tích Đại Số Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 34 36, Dng 1 Phn Tch A Thc Thnh

6H2O (nickel (II) nitrate) MW = 290.81g/mol

2. Assemble the following:

3M or 6M NH4OH in a dropper bottle15 M NH4OH in droppler bottleSix 50 mL beakers or 200mm test tubes in lighted rack, labeled in pairs as: Co2+, Cu2+, and Ni2+three stir rods goggles gloves

READ:  Howard Ankin Law Office - Chicago Personal Injury Attorney

To Conduct Demonstration

Pour 0.1M solutions of Cu2+, Co2+, and Ni2+ into pairs of labeled beakers (to a depth of 1/2″) on an overhead projector or document projector, or into 200mm test tubes (to a depth of 1″) in a lighted rack.Add 3M or 6M NH4OH drop wise while stirring with the stir rod to one beaker or test tube of each pair. The solutions will become cloudy and change color due to the precipitation of metal hydroxides.Add 15M NH4OH with stirring to the same beaker or test tube. The precipitates will dissolve and darkly colored ammonia complexes will form. (Cobalt requires 6 times the cation volume to form the complex.) Use the other beakers or test tubes as references. Use watch glasses over the beakers or crystallizing dishes to contain the ammonia fumes.

Safety and Disposal

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tả cô giáo hoặc thầy giáo của em trong một giờ học mà em nhớ nhất – Những bài văn mẫu hay tả thầy cô giáo lớp 5, 6 | Lize.vn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12