Ammonia With Copper(Ii) Nitrate React With Ammonia? Nh3 + Cu(No3)2 = (Nh3)4(No3)2Cu

 Ammonia is added to solutions of cobalt, nickel, and copper 2+ cations. First formation of the hydroxide precipitate is seen, then of the ammonia complex.

Đang xem: Ammonia with copper(ii) nitrate

*

*

Co2+ + NH4OH →  Co(OH)2(s)  blue ppt. (gives green mixture)
Cu2+ + NH4OH  →  Cu(OH)2(s)  blue ppt.
Ni2+ + NH4OH  →  Ni(OH)2(s)  green gel
Co(OH)2(s) + 6NH3  →  Co(NH3)62+(aq)  brown complex
Cu(OH)2(s) + 4NH3  →  Cu(NH3)42+(aq)   dark blue complex
Ni(OH)2(s) + 6NH3  → Ni(NH3)62+(aq)   blue complex

Supplies

Short List

Gloves Goggles 6 x 50mL beakers or 200mm test tubes in lighted rack, labeled in pairs as: Co2+, Cu2+, and Ni2+ 3 stir rods

Chemicals

Co(NO3)2.6H2O (cobaltous nitrate) Cu(NO3)2.2.5H2O (copper nitrate) Ni(NO3)2.

Xem thêm: Điện Phân Nóng Chảy Nacl Thu Được Sản Phẩm Gồm:, Lí Thuyết Về Phương Pháp Điện Phân

6H2O (nickel (II) nitrate) 3M or 6M NH4OH in a dropper bottle 15M NH4OH in a dropper bottle

Prior to Lecture (prep time 10 min.)

 

1. Prepare 0.1M solutions of the following:

 Co(NO3)2.6H2O (cobaltous nitrate) MW = 291.05g/molCu(NO3)2.2.5H2O (copper nitrate) MW = 232.6g/molNi(NO3)2.

Xem thêm: Bài 1 Phân Tích Đại Số Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 34 36, Dng 1 Phn Tch A Thc Thnh

6H2O (nickel (II) nitrate) MW = 290.81g/mol

2. Assemble the following:

3M or 6M NH4OH in a dropper bottle15 M NH4OH in droppler bottleSix 50 mL beakers or 200mm test tubes in lighted rack, labeled in pairs as: Co2+, Cu2+, and Ni2+three stir rods goggles gloves

READ:  Nanostructured Cuo/C Hollow [email protected] Copper Oxide, Copper(Ii) Oxide

To Conduct Demonstration

Pour 0.1M solutions of Cu2+, Co2+, and Ni2+ into pairs of labeled beakers (to a depth of 1/2″) on an overhead projector or document projector, or into 200mm test tubes (to a depth of 1″) in a lighted rack.Add 3M or 6M NH4OH drop wise while stirring with the stir rod to one beaker or test tube of each pair. The solutions will become cloudy and change color due to the precipitation of metal hydroxides.Add 15M NH4OH with stirring to the same beaker or test tube. The precipitates will dissolve and darkly colored ammonia complexes will form. (Cobalt requires 6 times the cation volume to form the complex.) Use the other beakers or test tubes as references. Use watch glasses over the beakers or crystallizing dishes to contain the ammonia fumes.

Safety and Disposal

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối