Các Công Thức Tính Nhanh Hóa Vô Cơ P1, 201 Công Thức Tính Nhanh Hóa Vô Cơ

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học thi THPT Quốc gia

Làm trắc nghiệm Hóa cần đúng và nhanh, nhất là trong các kì thi quan trọng như thi tốt nghiệp, thi Đại học, do đó lize.vn xin giới thiệu Các công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học. Tài liệu sẽ cung cấp cho các bạn các công thức, các mẹo nhanh khi làm trắc nghiệm môn Hóa phần hữu cơ và vô cơ.

Đang xem: Công thức tính nhanh hóa vô cơ

Mời các bạn tham khảo bộ đề Bộ đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Hóa học mới nhất do lize.vn tổng hợp, biên tập có đáp án hướng dẫn chi tiết.
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở GD&ĐT Nghệ An Đợt 1Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở GD&ĐT An Giang Lần 1Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường THPT Phúc Thành, Hải DươngĐề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà NẵngBộ đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa Hay Chọn Lọc Có đáp ánĐề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Sở GD&ĐT Hà Nội lần 3Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Sở GD&ĐT Hà Nội – Lần 2Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng

I. PHẦN VÔ CƠ

1. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lựơng CO2 vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:nkết tủa = nOH- – nCO2(Đk: nktủa CO2)2. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dd chứa hỗn hợp NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:nCO3- = nOH- – nCO2So sánh với nBa2+ hoặc nCa2+ để xem chất nào phản ứng hết(Đk: nCO3- CO2)3. Tính VCO2 cần hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 thu được lượng kết tủa theo yêu cầu:nCO2 = nktủanCO2 = nOH- – nktủa4. Tính Vdd NaOH cần cho vào dd Al3+ để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:nOH- = 3nktủanOH- = 4n Al3+ – nktủa5. Tính Vdd HCl cần cho vào dd Na4 (hoặc NaAlO2) để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:nH+ = nktủanH+ = 4nNa4- – 3nktủa6. Tính Vdd NaOH cần cho vào dd Zn2+ để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:nOH- = 2nktủanOH- = 4nZn2+ – 2nktủa7. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng H2SO4 loãng giải phóng H2:msunfat = mh2 + 96nH28. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng dd HCl giải phóng H2:m clorua = mh2 + 71nH29. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng H2SO4 loãng:msunfat = mh2 + 80nH2SO410. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng dd HCl:mclorua = mh2 + 27,5nHCl11. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng dd HCl vừa đủ:mclorua = mh2 +35, 5nHCl12. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp các kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng giải phóng khí SO2:mMuối = mkl + 96nSO213. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp các kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng giải phóng khí SO2, S, H2S:mMuối = mkl + 96(nSO2 + 3nS + 4nH2S)14. Tính số mol HNO3 cần dùng để hòa tan hỗn hợp các kim loại:nHNO3 = 4nNO + 2nNO2 + 10nN2O + 12nN2 + 10nNH4NO3Lưu ý:Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0.Giá trị nHNO3 không phụ thuộc vào số kim loại trong hỗn hợp.Chú ý khi tác dụng với Fe3+ vì Fe khử Fe3+ về Fe2+ nên số mol HNO3 đã dùng để hoà tan hỗn hợp kim loại nhỏ hơn so với tính theo công thức trên. Vì thế phải nói rõ HNO3 dư bao nhiêu %.15. Tính số mol H2SO4 đặc, nóng cần dùng để hoà tan 1 hỗn hợp kim loại dựa theo SO2 duy nhất:nH2SO4 = 2nSO216. Tính khối lượng muối nitrat kim loại thu được khi cho hỗn hợp các kim loại tác dụng HNO3 (không có sự tạo thành NH4NO3):mmuối = mkl + 62(3nNO + nNO2 + 8nN2O + 10nN2)Lưu ý:Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0.Nếu có sự tạo thành NH4NO3 thì cộng thêm vào mNH4NO3 có trong dd sau phản ứng. Khi đó nên giải theo cách cho nhận electron.Chú ý khi tác dụng với Fe3+, HNO3 phải dư.

READ:  Công Thức Cắt May Quần Áo Trẻ Em Đơn Giản Tại Nhà, Công Thức Học Cắt May Quần Áo Cho Trẻ Em

Xem thêm: Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl

17. Tính khối lượng muối thu được khi cho hỗn hợp sắt và các oxit sắt tác dụng với HNO3 dư giải phóng khí NO:mMuối= 242/80(mh2 + 24nNO)18. Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng HNO3 đặc, nóng, dư giải phóng khí NO2:mMuối= 242/80(mh2 + 8nNO)(Lưu ý: Dạng toán này, HNO3 phải dư để muối thu được là Fe(III). Không được nói HNO3 đủ vì Fe dư sẽ khử Fe3+ về Fe2+ :Nếu giải phóng hỗn hợp NO và NO2 thì công thức là:mMuối= 242/80(mh2 + 8nNO + 24nNO)19. Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc, nóng, dư giải phóng khí SO2:mMuối= 400/160(mh2 + 16nSO2)20. Tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hoá lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hết rắn X trong HNO3 loãng dư được NO:mFe= 56/80mh2 + 24nNO)21. Tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hoá lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hết rắn X trong HNO3 loãng dư được NO2:mFe= 80/56(mh2 + 8nNO2)22. Tính VNO (hoặc NO2) thu được khi cho hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng nhiệt nhôm(hoàn toàn hoặc không hoàn toàn) tác dụng với HNO3:nNO = 1/3<3nAl + (3x -2y)nFexOynNO2 = 3nAl + (3x -2y)nFexOy23. Tính pH của dd axit yếu HA:pH = – 1/2(log Ka + logCa) hoặc pH = –log(αCa)(Với (là độ điện li của axit trong dung dịch. )(Lưu ý: công thức này đúng khi Ca không quá nhỏ (Ca > 0, 01M)24. Tính pH của dd hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA:pH = –(log Ka + log Cm/Ca)(Dd trên được gọi là dd đệm)25. Tính pH của dd axit yếu BOH:pH = 14 + 1/2(log Kb + logCb)26. Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3:(Tổng hợp NH3 từ hỗn hợp gồm N2 và H2 với tỉ lệ mol tương ứng là 1:3)

READ:  Các Công Thức Hóa Học Lớp 10 Hk1, Hk2 Đầy Đủ
*

Nếu cho hỗn hợp X gồm a mol N2 và b mol H2 với b = ka (k (3 ) thì:

*

27. Xác định kim loại M có hiđroxit lưỡng tính dựa vào phản ứng dd Mn+ với dd kiềm.Dù M là kim loại nào trong các kim loại có hiđroxit lưỡng tính (Zn, Cr, Sn, Pb, Be) thì số mol OH- dùng để Mn+ kết tủa toàn bộ sau đó tan vừa hết cũng được tính là:nOH- = 4nMn+ = 4nM28. Xác định kim loại M có hiđroxit lưỡng tính dựa vào phản ứng dd Mn+ với dd MO2n-4 (hay n-4) với dd axit:Dù M là kim loại nào trong các kim loại có hiđroxit lưỡng tính (Zn, Cr, Sn, Pb, Be) thì số mol H+ dùng để kết tủa M(OH)n xuất hiện tối đa sau đó tan vừa hết cũng được tính là:nH+ = 4nMO2n-4 = 4n n-429. Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí CO qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:m = 240/232 (mx + 24nNO)(Lưu ý: Khối lượng Fe2O3 khi dẫn khí CO qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:30. Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí CO qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất:m = 240/232(mx + 16nSO2)(Lưu ý: Khối lượng Fe2O3 khi dẫn khí CO qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất:m = 160/160(mx + 16nSO2)II. PHẦN HỮU CƠ31. Tính hiệu suất phản ứng hiđro hoá nken:Tiến hành phản ứng hiđro hóa anken CnH2n từ hỗn hợp X gồm anken CnH2n và H2 (tỉ lệ 1:1) được hỗn hợp Y thì hiệu suất hiđro hoá là:H% = 2 – 2 My/Mx32. Tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anđehit đơn chức no:Tiến hành phản ứng hiđro hóa anđehit đơn chức no CnH2nO từ hỗn hợp hơi X gồm anđehit CnH2nO và H2 (tỉ lệ 1:1) được hỗn hợp hơi Y thì hiệu suất hiđro hoá là:H% = 2 – 2 Mx/My33. Tính % ankan A tham gia phản ứng tách(bao gồm phản ứng đề hiđro hoá ankan và phản ứng cracking ankan:Tiến hành phản ứng tách ankan A, công thức C2H2n+2 được hỗn hợp X gồm H2 và các hiđrocacbon thì % ankan A đã phản ứng là:A% = MA/MX – 1Một số đề thi khác mời các bạn tham khảo:Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa học60 Bộ đề ôn thi Đại học môn Hóa học Có đáp án năm 2021Công thức tính nhanh số đồng phân499 câu hỏi lý thuyết ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2019

READ:  Công Thức Tính Tốc Độ Tăng Trưởng Dân Số, Cách Tính Tốc Độ Tăng Trưởng Dân Số

Mời tham gia Thi và Tải đề thi THPT Quốc gia MIỄN PHÍ

Link đề thi trực tuyến:

Môn VănMôn LýMôn HóaMôn SinhMôn AnhLink thi thử miễn phíLink thi thử miễn phíLink thi thử miễn phíLink thi thử miễn phíLink thi thử miễn phí

Link tải tài liệu thi thử THPT Quốc gia 2019 MIỄN PHÍ:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn ToánĐề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lýĐề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa họcĐề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh họcĐề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ vănĐề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sửĐề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lýĐề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo!Để xem và tải toàn bộ tài liệu Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học đầy đủ chi tiết nhất mời các bạn ấn link TẢI VỀ phía dưới.

Xem thêm: Study Of Reaction Conditions For The Synthesis Of Methyl Oleic From Used Cooking Oil

Trên đây lize.vn đã gửi tới bạn đọc Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học. Nội dung tài liệu là các công thức được tính nhanh của hóa học giúp các bạn đọc dễ dàng áp dụng vận dụng vào các bài tập nhanh và chính xác nhất. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Công thức

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tả cô giáo hoặc thầy giáo của em trong một giờ học mà em nhớ nhất – Những bài văn mẫu hay tả thầy cô giáo lớp 5, 6 | Lize.vn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12