Tổng Hợp Công Thức Lý 10 Hk2 Tổng Hợp Đầy Đủ Chi Tiết, Tổng Hợp Công Thức Vật Lí Lớp 10

Công thức vật lý 10 ở học kỳ 2 gồm chương 4, chương 5, chương 6 và chương 7 về nội dung: Các định luật bảo toàn; Chất khí; Cơ sở của nhiệt động lực học; Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể.

Đang xem: Công thức lý 10 hk2

Bài viết này chúng ta cùng tổng hợp lại các công thức Vật lý 10 ở HK2 để các em thuận tiện trong việc tra cứu để giải các bài tập vật lý liên quan và ôn lại khi cần thiết.

I. Công thức vật lý 10 HK2, Chương 4: Các định luật bảo toàn

1. Định luật bảo toàn động lượng

° Động lượng:

 

*

° Xung của lực: bằng độ biến thiên động lượng trong khoảng thời gian Δt.

 

*

° Định luật bảo toàn động lượng: Trong hệ cô lập, tổng vectơ động lượng được bảo toàn

 

*

* Va chạm mềm: sau khi va chạm 2 vật dính vào nhau và chuyển động cùng với vận tốc v.

 

*

* Va chạm đàn hồi: sau khi va chạm 2 vật không dính vào nhau và chuyển động với vận tốc mới là v”1, v”2:

 

*

* Chuyển động bằng phản lực:

 

*

Trong đó:

 

*

 là khối lượng khí phụt ra với vận tốc v

 

*

 khối lượng M của tên lửa chuyển động với vận tốc V sau khi đã phụt khí.

2. Công và Công suất

° Công: A = F.s.cosα

Trong đó:

 F: là lực tác dụng vào vật

 

*

: là góc tạo bởi lực F và phương chuyển dời s.

 s: là quãng đường đi được của vật

READ:  Công Thức Tính Móng Chân Vịt Trong Nhà Xây Chen, Công Thức Tính Thể Tích Móng Đơn (Chuẩn Xác)

 Đơn vị của công: jun (J).

° Công suất: 

*

> Lưu ý: 1HP = 746W

° Hiệu suất: Là tỉ số giữa công có ích A” của máy và công A do lực phát động thực hiện.

 

*

3. Động năng

° Động năng là năng lượng của vật có được do chuyển động:

 

*

4. Thế năng

° Thế năng trọng trường: 

*

Trong đó:

 m: là khối lượng của vật (kg)

 z: là khoảng cách đại số của vật so với gốc thế năng

° Thế năng đàn hồi: 

*

5. Cơ năng

 

*

 

*

 

*

* Các định lý, định luật về năng lượng

° Lực thế:

– Lực thế là lực mà công của nó không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi

– Ví dụ: Trọng lực P, lực đàn hồi Fdh là lực thế. Lực ma sát không phải lực thế

° Định luật bảo toàn cơ năng:

– Trong một hệ cô lập (không có ngoại lực hoặc ngoại lực cân bằng) thì cơ năng tại mọi điểm bằng nhau và được bảo toàn.

– Chuyển động của vật chỉ chịu tác dụng của lực thế (hoặc nếu có lực không phải lực thế tác dụng thì tổng của các lực này bằng 0) thì cơ năng được bảo toàn.

Xem thêm: 【Tham Khảo】5 Mẫu Lời Mở Đầu Cho Bài Tiểu Luận Về Khách Sạn Hay

° Định lý biến thiên động năng:

– Độ biến thiên động năng (động năng sau – động năng đầu) thì bằng tổng công của lực thế và lực không thế tác dụng lên vật (hay gọi tắt là tổng công của ngoại lực).

READ:  Công Thức Số Phức Chọn Lọc, Các Dạng Toán Về Số Phức, Cách Giải Và Bài Tập

 Wd2 – Wd1 = AF = AF (thế) + AF (không thế)

° Định lý hiệu thế năng:

– Hiệu thế năng (thế năng đầu – thế năng sau) bằng tổng công của lực thế tác dụng lên vật.

 Wt1 – Wt2 = AF (thế).

° Định lý biến thiên cơ năng:

– Khi trường hợp có lực không thế tác dụng có hợp lực khác 0 thì cơ năng không bảo toàn. Lúc đó độ biến thiên cơ năng (cơ năng sau – cơ năng đầu) bằng tổng công của lực không thế tác dụng lên vật.

 W2 – W1 = AF (không thế)

* Với con lắc đơn

– Thế năng tại A: 

*

– Vận tốc tại A: 

*

– Lực căng dây tại A: 

*

II. Công thức vật lý 10 HK2, Chương 5: Chất khí

1. Phương trình trạng thái khí lí tưởng

*

Trong đó:

 P: là áp suất khí

 V: là thể tích khí

 T = t + 273: Nhiệt độ tuyệt đối (0K)

2. Định luật Bôilơ – Mariốt (Quá trình đẳng nhiệt)

 

*

3. Định luật Sác – lơ (Quá trình đẳng tích)

 

*

4. Phương trình Boltzman: Ở một trạng thái

 

*

– Nếu áp suất (atm) thể tích V (lít) thì R = 0,082.

– Nếu áp suất (Pa = n/m3) thể tích V (m3) thì R = 8,31(J/K.mol)

III. Công thức vật lý 10 HK2, Chương 6: Cở sở của nhiệt động lực học

1. Sự biến thiên nội năng

° Nhiệt lượng:

– Nhiệt lượng là số đo độ biến thiên của nội năng trong quá trình truyền nhiệt:

 ΔU = Q

° Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào: 

 Q = m.c.Δt

Trong đó:

 m: là khối lượng (kg)

 c: là nhiệt dung riêng của chất (J/kg.K)

 Δt: là độ biến thiên nhiệt độ (0C hoặc 0K)

READ:  Công Thức Tính Công Suất Đông Cơ Điện, Điện Áp, Công Suất Điện Là Gì

° Quá trình thực hiện công

 ΔU = A = p.ΔV

Trong đó:

 p: là áp suất của khí (N/m2)

 ΔV: là độ biến thiên thể tích (m3)

> Lưu ý: cách đổi đơn vị áp suất

 1(N/m2) = 1Pa

 1atm = 1,013.105Pa = 760mmHg

 1at = 0,981.105Pa

 1mmHg = 133Pa = 1(Tor)

2. Nguyên lý của nhiệt động lực học

° Nguyên lý 1 nhiệt động lưc học

 ΔU = A + Q

Các quy ước về dấu:

 Q>0: hệ nhận (thu) nhiệt lượng

 Q0: hệ nhận công

 AIV. Công thức vật lý 10 HK2, Chương 7: Chất rắn, chất lỏng. Sự chuyển thể

1. Biến dạng của chất rắn

° Độ biến dạng tỉ đối:

 

*

Trong đó:

 l0: là chiều dài ban đầu

 l: là chiều dài sau khi biến dạng

 Δl: độ biến thiên chiều dài

° Ứng suất: 

*

° Định luật Húc về biến dạng của vật rắn

 

*

Trong đó:

 α: là hệ số tỉ lệ phụ thuộc chất liệu của vật rắn.

° Lực đàn hồi:

 

*

– Công thức: 

*

Trong đó:

 

*

 (E gọi là suất đàn hồi hay suất Y-âng);

 

*

 với S là tiết diện của vật.

2. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

° Gọi l0, V0, S0, D0 lần lượt là độ dài, thể tích, diện tích và khối lượng riêng ban đầu của vật.

 l, V, S, D lần lượt là độ dài, thể tích, diện tích và khối lượng riêng của vật ở t0C.

Xem thêm: Bài Tiểu Luận Khởi Sự Doanh Nghiệp “, Tiểu Luận Khởi Sự Doanh Nghiệp

 Δl, ΔV, ΔS, Δt lần lượt là độ biến thiên (phần nở thêm) độ dài, thể tích, diện tích và khối lượng riêng của vật sau khi nở.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Công thức

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12