Communication and culture trang 38 Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới

COMMUNICATION

Work in groups. Discuss the extract and prepare a short talk expressing VOUT group’s opinion about it. You can use the following questions to guide you.

(Làm việc theo nhóm, thảo luận về đoạn trích và chuẩn bị một bài nói ngắn trình bày ý của nhóm em về đoạn trích đó. Em có thể dùng những câu hỏi gợi ý dưới đây.)

Hướng dẫn giải:

1. He wants his son to grow up to be independent.

2. The father wants his son to do everything with strong desire and determination to get success.

Tạm dịch:

1. Người cha muốn con trai mình lớn lên như thế nào?

Người cha muốn con mình lớn lên một cách độc lập.

2. Người cha nói rằng: Con có một giấc mơ, con phải bảo vệ nó. và Con muốn cái gì đó, đi lấy nó? Bạn có đồng ý với anh ấy không? Tại sao/ tại sao không?

Người cha muốn con trai anh ấy làm mọi thứ với mong muốn và quyết tâm mạnh mẽ.

3. Giấc mơ của bạn là gì? Làm thế nào để bạn bảo vệ nó và chắc chắn rằng nó sẽ trở thành sự thật một ngày?

CULTURE

Task 1. Read the two passages about how American and Vietnamese parents raise their I children and answer the questions.

(Hãy đọc hai doạn văn nói về cách dạy con cái của các bậc cha mẹ người Mỹ và người Việt rồi trả lời câu hỏi.)

In the US
For many Americans, a parent’s most important task is to teach their children to live independently. From an early age, most children get their own rooms and never sleep with their parents.
American parents help their kids to become self-reliant by making them do things such as washing, cleaning, and cooking for themselves from the time they are very small. To help to develop their children’s confidence, American parents always show respect for them and let them voice their opinions on family issues. Right after children finish school, most of them will move out of the family home and start a truly independent life.
In-Viet Nam
Many Vietnamese parents think their most important role is to protect their children and provide them with a happy and wealthy childhood. Babies often sleep with their parents, and many children do not get to sleep in their own beds until they finish primary school. While many children in rural areas have to work to contribute to the household expenses, most children in urban areas do not have to do anything but study. In both urban and rural areas, parents seldom ask for their children’s opinions before making family choices. Children do not move out of the family home before they get married. Even then, many parents still want the couple to live with them in the same house.

READ:  Bài 60 trang 33 SGK Toán 9 tập 1 - Môn Toán

Tạm dịch:

Tại Hoa Kỳ

Đối với nhiều người Mỹ, nhiệm vụ quan trọng nhất của cha mẹ là dạy cho trẻ em mình sống độc lập. Từ khi còn nhỏ, hầu hết trẻ em đều có phòng riêng và không bao giờ ngủ chung với cha mẹ.

Cha mẹ người Mỹ giúp con cái của họ trở nên tự lực hơn bằng cách làm cho họ làm những việc như rửa, dọn dẹp, và nấu ăn cho mình ngay từ khi chúng rất nhỏ. Để giúp phát triển sự tự tin của trẻ, cha mẹ người Mỹ luôn tỏ ra tôn trọng họ và để họ nói lên ý kiến của họ về các vấn đề gia đình.

Ngay sau khi trẻ em học xong, đa số trẻ sẽ rời khỏi nhà và bắt đầu cuộc sống thực sự độc lập.

Ở Việt Nam 

Nhiều bậc cha mẹ Việt Nam cho rằng vai trò quan trọng nhất của họ là bảo vệ con cái và giúp trẻ em hạnh phúc và giàu có. Trẻ thường ngủ chung với cha mẹ, và nhiều trẻ không ngủ được trong giường riêng của mình cho đến khi học xong tiểu học.

Trong khi nhiều trẻ em ở nông thôn phải làm việc để đóng góp vào chi tiêu gia đình, hầu hết trẻ em ở khu vực thành thị không phải làm bất cứ việc gì ngoài việc học tập. Ở cả thành thị và nông thôn, cha mẹ hiếm khi hỏi ý kiến của con mình trước khi quyết định lựa chọn gia đình.

READ:  Tuyển tập chuyên đề tích phân và số phức vận dụng cao

Trẻ em không rời khỏi gia đình trước khi kết hôn. Ngay cả khi đó, nhiều bậc cha mẹ vẫn muốn hai vợ chồng sống với họ trong cùng một căn nhà.

 

1. According to many Americans, what is the most important task of parents?

Đáp án: To teach their children to live independently.

Tạm dịch:

Theo nhiều người Mỹ, công việc quan trọng nhất của cha mẹ là gì?

Dạy con mình sống độc lập.

2. What do Vietnamese parents think their role is?

Đáp án: To protect their children and to provide them with a happy and wealthy childhood.

Tạm dịch:

Phụ huynh Việt Nam nghĩ gì về vai trò của họ?

Bảo vệ con cái của họ và để cung cấp cho họ một tuổi thơ hạnh phúc và giàu có.

3. How do American parents help their kids to become self-reliant?

Đáp án: They make them do things such as W’ashing. cleaning and cooking for themselves fronl the time they are very small.

Tạm dịch:

Cha mẹ người Mỹ làm thế nào để giúp con mình trở nên tự lực?

Họ làm cho họ làm những việc như rửa, dọn dẹp và nấu ăn cho mình ngay từ khi họ rất nhỏ.

4. Are Vietnamese children allowed to join their parents in making family choices?

Đáp án: No. Vietnamese parents seldom ask for their children’s opinions before making family choices.

Tạm dịch:

 Trẻ em Việt Nam được phép tham gia cùng cha mẹ trong việc lựa chọn gia đình không?

Không. Các bậc phụ huynh Việt Nam ít khi hỏi ý kiến của con mình trước khi quyết định chọn gia đình.

5. How do American parents help to develop their children’s confidence?

Đáp án: They show respect for them and let them voice their opinions on family issues.

Tạm dịch:

 Làm thế nào để cha mẹ người Mỹ giúp phát triển sự tự tin của trẻ?

Họ tôn trọng họ và để họ nói lên ý kiến của họ về các vấn đề gia đình.

6. When do Vietnamese children move out of their parents’ home?

Đáp án: After they get married.

Tạm dịch: 

READ:  Bài 3 trang 8 SGK Toán 7 tập 1 - Môn Toán

Khi nào trẻ em Việt Nam rời khỏi nhà của bố mẹ?

Sau khi họ kết hôn.

Task 2. Make some comparisons between the two ways of child raising using While, whereas, different from.

(Hãy so sánh giữa hai cách dạy con, sử dụng While, whereas, different from.)

Hướng dẫn giải:

While most Vietnamese children sleep with their parents until they go to primary school. American children get their own rooms from an early age.

Many Vietnamese parents think their most important role is to protect their children and provide them with a happy and wealthy childhood whereas American parents help their kids to become self-reliant by making them do such things as washing, cleaning and cooking for themselves from the time they are very small.

Right after American children finish school, most of them will move out of the family home and start a truly indenpent life while Vietnamese children do not move out of the family home before they get married. Even the, may parents still want the couple to live with them in the same house.

Tạm dịch:

Trong khi hầu hết trẻ em Việt Nam ngủ cùng cha mẹ cho đến khi đi học tiểu học. Trẻ em Mỹ có được phòng riêng của họ từ khi còn nhỏ.

Nhiều bậc phụ huynh Việt Nam cho rằng vai trò quan trọng nhất của họ là bảo vệ con cái và mang lại cho họ một thời thơ ấu hạnh phúc và giàu có trong khi cha mẹ người Mỹ giúp con họ trở nên tự lực hơn bằng cách làm cho họ tự làm việc dọn dẹp, chúng rất nhỏ.

Ngay sau khi trẻ em Mỹ hoàn thành chương trình học, hầu hết trong số họ sẽ rời khỏi nhà và bắt đầu cuộc sống , trong khi trẻ em Việt Nam không ra khỏi nhà trước khi lập gia đình. Ngay cả, cha mẹ vẫn có thể muốn vợ chồng sống với họ trong cùng một căn nhà.


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Communication and culture trang 38 Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối