Chuyên đề tính đơn điệu và cực trị của hàm số lớp 12

Cuốn sách “Chuyên đề tính đơn điệu và cực trị của hàm số lớp 12do thầy Hoàng Xuân Nhàn – Giáo viên chuyên toán trường THPT  Nguyễn Khuyến TP.HCM biên soạn nhằm tổng hợp và sưu tầm đầy đủ nhất về các dạng toán về hàm số liên quan đến cực trị và tính đơn điệu.

Tính đơn điệu hàm số liên quan đến các dạng bài sau:

Dạng toán 1. Sử dụng đạo hàm để xét tính đơn điệu của hàm số.

+ Bài toán 1: Tính đạo hàm, lập bảng biến thiên và suy ra tính đơn điệu hàm số.


+ Bài toán 2: Xét dấu đạo hàm cho sẵn để kết luận về tính đơn điệu hàm số.


+ Bài toán 3: Dựa vào bảng biến thiên có sẵn để kết luận về tính đơn điệu.


Dạng toán 2. Tìm tham số thỏa mãn tính đơn điệu của hàm số.

+ Bài toán 1: Tìm tham số m để hàm số y = ax^3 + bx^2 + cx + d đơn điệu trên R.


+ Bài toán 2: Tìm tham số m để hàm số y = (ax + b)/(cx + d) (c khác 0 và
ad – bc khác 0) đơn điệu trên mỗi khoảng xác định của nó.


+ Bài toán 3: Tìm tham số m để hàm số y = (ax^2 + bx + c)/(dx + e) (ad ≠ 0) đơn điệu trên mỗi khoảng xác định của nó.


+ Bài toán 4: Tìm tham số m để hàm số lượng giác đơn điệu trên R.


+ Bài toán 5: Tìm tham số m để hàm số nhất biến y = (ax + b)/(cx + d) (c
khác 0 và ad – bc khác 0) đơn điệu trên một khoảng K cho trước (với K
là khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng).


+ Bài toán 6: Tìm tham số m để hàm số bậc ba, bậc bốn … đơn điệu trên tập K cho trước (với K là khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng).


+ Bài toán 7: Bài toán tham số đối với những dạng hàm số khác.

Dạng toán 3. Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số.

+ Bài toán 1: Đánh giá các bất đẳng thức f(x) ≥ 0 với mọi x thuộc [a;b] hoặc f(x) ≥ g(x) với mọi x thuộc [a;b].


+ Bài toán 2: Giải phương trình dạng f(u) = f(v) với u và v thuộc D.


+ Bài toán 3: Giải phương trình dạng f(x) = g(x) với có nghiệm duy nhất x = x0.

Chuyên đề cực trị hàm số liên quan đến các dạng bài sau:

Dạng toán 1. Xét dấu đạo hàm để tìm cực trị của hàm số.
+ Bài toán 1: Tính đạo hàm để tìm cực trị của hàm số y = f(x).
+ Bài toán 2: Tìm cực trị của hàm số dựa vào bảng biến thiên hoặc đạo hàm (cho sẵn).

Dạng toán 2. Tìm tham số thỏa mãn điều kiện cực trị của hàm số.
+ Bài toán 1: Tìm tham số thỏa mãn điều kiện cực trị của hàm số y = ax^3 + bx^2 + cx + d.
+ Bài toán 2: Bài toán tham số có liên quan đến đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y = ax^3 + bx^2 + cx + d.
+ Bài toán 3: Bài toán tìm tham số thỏa mãn điều kiện cực trị hàm số y = ax^4 + bx^2 + c.
+ Bài toán 4: Tìm tham số thỏa mãn điều kiện cực trị của những hàm số khác.
 BÀI TẬP RÈN LUYỆN
Tuyển chọn 100 bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số có đáp án.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án
READ:  Đột biến gen - Sinh Học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối