How Would You Balance The Following Equation: Ch4 + O2 = (Co2) + (H2O)

Balancing equation

Explanation:In the given reaction, methane is reacting with oxygen to produce carbon dioxide and water.The chemical equation involved isCH_4+O_2\rightarrow CO_2+H_2OWhen the number of atoms for the reactant side is calculated it gives:C = 1H = 4O = 2When the number of atoms for the product side is calculated it gives:C = 1H = 2O = 3The obtained result indicates that the atoms of hydrogen and oxygen are not equal on both sides. Thus the reaction is not balanced.The balanced reaction has the number of atoms involved in reaction in reactants as well as the product is equal.To make both side equal some changes must be made as shown in the balanced equation isCH_4+2O_2\rightarrow CO_2+2H_2OFor the above equation, the number of atoms in the reactants is:C = 1H = 4O = 4The number of atoms in products is:C = 1H = 4O = 4As the number of atoms in the reactants side is equal to the number of atoms in the product side, the reaction is balanced.Learn more about balancing chemical equationWhy is it necessary to balance chemical equation?lize.vn/question/3347776Write the steps for balancing the chemical equation for the formation of ammonia by the combination of nitrogen and hydrogen.lize.vn/question/671546″}>” data-test=”answer-box-list”>

Đang xem: How would you balance the following equation: ch4 + o2

*

nitin103nitin103

Xem thêm: Có Nên Đổi Màu Nội Thất Ô Tô Cho Hợp Tuổi Chủ Xe? Combo Đổi Màu Nội Thất Xe Hơi

CH4+2O2=CO2+2H2O….M

Xem thêm: Cherubim Là Gì ? Nghĩa Của Từ Cherubim Trong Tiếng Việt Seraphim, Cherubim Và Bốn Sinh Vật

zumba12zumba12

Balancing equation

Explanation:

In the given reaction, methane is reacting with oxygen to produce carbon dioxide and water.The chemical equation involved is

*

When the number of atoms for the reactant side is calculated it gives:

C = 1

H = 4

O = 2

When the number of atoms for the product side is calculated it gives:

C = 1

H = 2

O = 3

The obtained result indicates that the atoms of hydrogen and oxygen are not equal on both sides. Thus the reaction is not balanced.The balanced reaction has the number of atoms involved in reaction in reactants as well as the product is equal.To make both side equal some changes must be made as shown in the balanced equation is

*

For the above equation, the number of atoms in the reactants is:

C = 1

H = 4

O = 4

The number of atoms in products is:

C = 1

H = 4

O = 4

As the number of atoms in the reactants side is equal to the number of atoms in the product side, the reaction is balanced.

Learn more about balancing chemical equation

Why is it necessary to balance chemical equation?

lize.vn/question/3347776

Write the steps for balancing the chemical equation for the formation of ammonia by the combination of nitrogen and hydrogen.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học
READ:  Hỗn Hợp M Gồm Một Peptit X Và Một Peptit Y, Đều Mạch Hở

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Kể lại truyện Tấm Cám theo lời của nhân vật Tấm – Bài văn mẫu lớp 10 đạt điểm cao | Lize.vn