Balance Chemical Equation – 2 O2 + Ch3Cooh &Rarr 2 H2O + 2 Co2

Enter a chemical equation to balance: Balanced equation: 5 CH3COOH + 5 O2 = H20 + 10 CO2 Copy to clipboardReaction type: single replacement

Đang xem: Balance chemical equation

Reaction stoichiometry Limiting reagent Compound Coefficient Molar Mass Moles Weight CH3COOH 5 60.05196 O2 5 31.9988 H20 1 20.1588 CO2 10 44.0095

Units: molar mass – g/mol, weight – g.Please tell about this free chemistry software to your friends!Direct link to this balanced equation: Instructions on balancing chemical equations:Enter an equation of a chemical reaction and click “Balance”. The answer will appear belowAlways use the upper case for the first character in the element name and the lower case for the second character.Examples: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F. Compare: Co – cobalt and CO – carbon monoxideTo enter an electron into a chemical equation use {-} or e To enter an ion specify charge after the compound in curly brackets: {+3} or {3+} or {3}. Example: Fe{3+} + I{-} = Fe{2+} + I2Substitute immutable groups in chemical compounds to avoid ambiguity. For instance equation C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O will not be balanced, but PhC2H5 + O2 = PhOH + CO2 + H2O willCompound states are not required.If you do not know what products are enter reagents only and click “Balance”. In many cases a complete equation will be suggested.Reaction stoichiometry could be computed for a balanced equation. Enter either the number of moles or weight for one of the compounds to compute the rest.Limiting reagent can be computed for a balanced equation by entering the number of moles or weight for all reagents. The limiting reagent row will be highlighted in pink.Examples of complete chemical equations to balance: Examples of the chemical equations reagents (a complete equation will be suggested): Give us feedback about your experience with chemical equation balancer.

READ:  Viết Pthh Của Dd Naoh Tác Dụng Với Dung Dịch H2So4 Tạo Muối Natri Hiđrosunfat
chemical equations balanced today
Back to Online Chemical Tools Menu

Xem thêm: Những Lưu Ý Tưởng Chụp Ảnh Cho Bé 3 Tuổi Đẹp Nhất, 150 Concept Ý Tưởng

By using this website, you signify your acceptance of Terms and Conditions and Privacy Policy.Do Not Sell My Personal Information© 2021 lize.vn All rights reserved

Xem thêm: Tiểu Luận Nhân Sinh Quan Phật Giáo Trang 1 Tải Miễn Phí Từ Tailieuxanh

Periodictable
Unitconverters
Chemistrytools
ChemicalForum
ChemistryFAQ
Constants
Symmetry
Chemistrylinks
Linktous
Contact us

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là