Ch3Cho + Agno3 + Ch3Cho + Nh3 + H2O = Ch3Coonh4 + Nh4No3 + Ag

Học thêm toán lý hóa anh lớp 6 7 8 9 10 11 12 tại trung tâm, giáo viên dạy kèm chất lượng. Phương trình hóa học lớp 11

CH3CHO + AgNO3 + NH3 -> Ag + NH4NO3 + CH3COONH4

4AgNO3 + 3CH3CHO + 5NH3 4Ag + 3NH4NO3 + 3CH3COONH4
(rắn) (dd) (khí) (kt) (rắn) (rắn)
(trắng) (không màu) (không màu, mùi khai) (trắng) (trắng) (trắng)

Câu 1. Este Lipid

Cho các chất : CH3COOH, CH3CHO, HCOOH, HCOOC2H5.

Đang xem: Agno3 + ch3cho + nh3

Có bao nhiêu chất có thể tham gia phản ứng tráng gương ?

A. 1B. 2C. 3D. 4

Giải thích câu trả lời

Có 2 chất tham gia tráng bạc : HCOOH ; CH3CHO. Có 2 chất phản ứng với NaOH : C6H5OH và HCOOH. Có 5 chất làm mất màu nước brom : C2H2 ; C6H5OH ; HCOOH ; CH3CHO ; C2H4. Có 5 chất phản ứng với H2 : C2H2 ; C6H5OH ; CH3COCH3 ; CH3CHO ; C2H4. =>A

Nguồn nội dung

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2016

Câu 2. Chuyển hóa

Cho sơ đồ chuyển hóa sau :(1) C4H6O2 (M) + NaOH –>(t0) (A)+ (B)(2) (B) + AgNO3 + NH3 +H2O –>(t0) (F)↓ + Ag + NH4NO3(3) (F) + NaOH –>(t0) (A)↑ + NH3 + H2O.M là chất

A. HCOO(CH2)=CH2B. CH3COOCH=CH2C. HCOOCH=CHCH3D. CH2=CHCOOCH3

Giải thích câu trả lời

– Các phản ứng xảy ra:(1) CH3COOCH=CH2 (M) + NaOH —>(t0) CH3COONa (A) + CH3CHO (B);(2) CH3CHO (B) + AgNO3 + NH3 —-> (t0) CH3COONH4 (F) + Ag↓ + NH4NO3;(3) CH3COONH4 (F) + NaOH —-> (t0) CH3COONa (A) + NH3 + H2O;

Nguồn nội dung

ĐỀ THI THỬ VĨNH PHÚC

Câu 3. Khẳng định đúng

Cho dãy các chất sau: C2H2, C6H5OH (phenol), C2H5OH, HCOOH, CH3CHO, CH3COCH3, C2H4. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về các chất trong dãy trên?

A. Có 2 chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.B. Có 3 chất có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH.C. Có 4 chất có khả năng làm mất màu nước brom.D. Có 6 chất có khả năng phản ứng với H2 (xúc tác Ni, nung nóng)

Giải thích câu trả lời

Phân tích: Các chất tham gia phản ứng tráng bạc là sau phản ứng sản phẩm sinh ra có Ag.A. Đúng;B. Sai vì Glixerol không tham gia phản ứng tráng bạc.C. Sai vì Saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.D. Sai vì Glixerol không tham gia phản ứng tráng bạc.

READ:  Bậc Của Ancol Butylic, Isobutylic, Sec, Ancol, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 11

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT BẮC NINH – THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO

Câu 4. Carbohidrat

Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là:

A. Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axetic.B. Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomicC. Glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơD. Fructozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic.

Giải thích câu trả lời

Phân tích: Các chất tham gia phản ứng tráng bạc là sau phản ứng sản phẩm sinh ra có Ag.A. Đúng;B. Sai vì Glixerol không tham gia phản ứng tráng bạc.C. Sai vì Saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.D. Sai vì Glixerol không tham gia phản ứng tráng bạc.

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT BẮC NINH – THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO

 Để gọi trực tiếp trung tâm chỉ cần chạm tay vào số điện thoại trên website, xin cảm ơn!. Trung tâm gia sư trọng tín tuyển chọn và giới thiệu gia sư dạy kèm tận nhà học sinh uy tín chất lượng.

Học thêm toán lí hóa Giáo viên dạy kèm Sinh viên dạy kèm Gia sư dạy kèm
Học phí giáo viên dạy kèm Bảng giá gia sư dạy kèm Học phí sinh viên dạy kèm Học phí ôn thi vào lớp 10
Giáo viên ôn thi vào lớp 10 Gia sư luyện thi vào lớp 10 Sinh viên ôn thi vào lớp 10 Giáo viên dạy toán lí hóa
Giáo viên ôn thi đại học Gia sư luyện thi đại học Sinh viên ôn thi tốt nghiệp Gia sư dạy kèm toán lí hoa

Học thêm toán lớp 6 7 8 9 Học thêm lý lớp 6 7 8 9 Học thêm hóa lớp 8 9 Học toán lý hóa lớp 8 9
Học thêm toán lớp 10 11 12 Học thêm lý lớp 10 11 12 Học thêm hóa lớp 10 11 12 Học toán lý hóa 10 11 12
READ:  Phản Ứng Trao Đổi Ion Trong Dung Dịch Các Chất Điện Li Chỉ Xảy Ra Khi

Trung tâm dạy toán lý hóa cấp 2 lớp 6 7 8 9 Trung tâm dạy lý lớp 6 7 8 9 Trung tâm dạy hóa lớp 8 9 Trung tâm toán lý hóa lớp 8 9
Trung tâm dạy toán lớp 10 11 12 Trung tâm dạy lý lớp 10 11 12 Trung tâm dạy hóa lớp 10 11 12 Trung tâm dạy toán lý hóa cấp 3 10 11 12

Bảng giá dạy kèm cấp 1 2 3 Bảng giá giáo viên dạy kèm Bảng giá gia sư dạy kèm Bảng giá sinh viên dạy kèm
Học phí dạy lớp 1 2 3 4 5 Học phí tìm giáo viên dạy kèm Học phí gia sư toán lí hóa Học phí sinh viên dạy kèm
Học phí dạy lớp 6 7 8 9 Giáo viên ôn thi vào lớp 10 Gia sư luyện thi vào lớp 10 Sinh viên ôn thi vào lớp 10
Học phí dạy lớp 10 11 12 Học phí GV ôn thi đại học Học phí gia sư ôn thi đại học Học phí SV ôn thi đại học

Tìm gia sư toán cấp 1 2 3 Tìm gia sư dạy lí cấp 2 3 Tìm gia sư dạy hóa cấp 2 3 Tìm sư anh cấp 1 2 3
Giáo viên dạy lớp 1 2 3 4 5 Giáo viên dạy vật lí 6 7 8 9 Giáo viên hóa học lớp 8 9 GV dạy anh văn lớp 1 2 3 4 5
Giáo viên toán lớp 6 7 8 9 GV dạy kèm lí lớp 10 11 12 GV hóa học lớp 10 11 12 GV tiếng anh dạy lớp 6 7 8 9
GV toán lớp 10 11 12 GV vật lí ôn thi đại học GV hóa ôn thi đại học GV dạy anh văn lớp 10 11 12
GV toán ôn ti đại học Sinh viên dạy lí lớp 6 7 8 9 SV dạy hóa học lớp 8 9 SV tiếng anh lớp 1 2 3 4 5
GV toán ôn thi vào lớp 10 SV dạy vật lí lớp 10 11 12 SV dạy hóa học lớp 10 11 12 SV dạy tiếng anh lớp 6 7 8 9
SV dạy toán lớp 1 2 3 4 5 SV vật lí ôn thi đại học SV hóa ôn thi đại học SV dạy anh văn lớp 10 11 12
Sinh viên toán lớp 6 7 8 9 Gia sư vật lí lớp 6 7 8 9 Gia sư dạy hóa học lớp 8 9 Gia sư tiếng anh lớp 1 2 3 4 5
SV dạy toán lớp 10 11 12 Gia sư vật lí lớp 10 11 12 Gia sư hóa học lớp 10 11 12 Gia sư anh văn lớp 6 7 8 9
SV toán ôn thi đại học GS vật lí ôn thi đại học GS hóa ôn thi đại học Gia sư tiếng anh lớp 10 11 12
READ:  Bài Tập Xác Định Công Thức Hợp Chất Hữu Cơ Lớp 11, Bài Tập Lập Công Thức Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ

2 buổi/tuần 3 buổi/tuần 4 buổi/tuần 5 buổi/tuần
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4SV: 1.000.000GV:1.200.000. Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4SV: 1.400.000GV: 1.700.000. Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4SV: 2.000.000GV: 2.500.000.

Xem thêm: #109+ Stt Thả Thính Về Trà Sữa Thả Thính Hốt Triệu Like Từ Cư Dân Mạng

Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4SV: 2.400.000GV: 3.000.000.
Lớp: 5, 6, 7, 8SV: 1.000.000 GV:1.300.000. Lớp: 5, 6, 7, 8SV: 1.500.000 GV:1.800.000->2tr Lớp: 5, 6, 7, 8SV: 2.000.000 GV:2.500.000->3tr Lớp: 5, 6, 7, 8SV: 3.000.000 GV:4.000.000.
Lớp: 9, 10, 11SV: 1.200.000 GV: 1.800.000. Lớp: 9, 10, 11SV: 1.800.000 GV: 2.500.000. Lớp: 9, 10, 11SV: 2.500.000 GV: 3.500.000. Lớp: 9, 10, 11SV: 3.500.000 GV: 4.500.000.
Lớp: 12SV: 1.400.000 GV: 1.800.000->2tr Lớp: 12SV: 2.100.000 GV: 2.800.000->3tr Lớp: 12SV: 3.000.000 GV: 3.800.000->4tr Lớp: 12SV: 4.000.000 GV: 4.800.000
Lớp: Tin học, vi tínhSV: 1.000.000 GV: 1.500.000 Lớp: Tin học, vi tínhSV: 1.500.000 GV: 2.500.000 Lớp: Tin học, vi tínhSV: 2.500.000 GV: 3.000.000 Lớp: Ttn học, vi tínhSV: 3.500.000 GV: 4.200.000

1) Tuyển chọn và giới thiệu giáo viên, sinh viên, gia sư dạy kèm toán lý hóa anh sinh văn…dạy kèm tại nhà học sinh lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ltđh, tập thể gia sư dạy kèm uy tín chất lượng.

2) Nhận học sinh học thêm toán lý hóa tại trung tâm lớp 6 7 8 9 10 11 12, luyện thi đại học, ôn thi vào lớp 10.

ĐC: 352/31 Lê Văn Quới, P. Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Tp.HCM.

Xem thêm: 【Tham Khảo】5 Mẫu Lời Mở Đầu Cho Bài Tiểu Luận Về Khách Sạn Hay

: lize.vn.com.vn
2008 by Gia Sư Trọng Tín.Để gọi trực tiếp trung tâm chỉ cần chạm tay vào số điện thoại trên website, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là