Cấu trúc Prefer, Would Prefer, Would Rather – Thư viện Đề Thi

Với mong muốn giúp bạn đọc ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản hiệu quả, Tìm Đáp Án đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh theo từng chuyên đề khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh về cấu trúc Prefer, cấu trúc Would Prefer, cấu trúc Would Rather dưới đây gồm toàn bộ lý thuyết về cách dùng, ví dụ của từng cấu trúc và bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án giúp bạn đọc củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

English Grammar: Prefer Would Prefer and Would Rather

  • A. Lý thuyết
  • 1. Prefer:
  • 2. Would prefer:
  • 3. Would rather:
  • B. Bài tập

A. Lý thuyết

1. Prefer:

– Thường bạn có thể dùng “Prefer to (do)” hoặc “Prefer – Ving” để diễn tả bạn thích điều gì đó hơn.
Ex: I don’t like cities. I prefer to live in the country (hoặc I prefer living in the country.)

(Tôi không thích thành phố. Tôi thích sống ở nông thôn hơn)

– Ngoài ra ‘Prefer’ còn có cấu trúc sau:

+ Prefer sth to sth

Ex:

I prefer this dress to the one you were wearing yesterday.

(Anh thích bộ quần áo này hơn chiếc bộ em đã mặc ngày hôm qua.)

+ Prefer doing sth to doing sth = prefer to do sth rather than (do) sth

Ex:

I prefer flying to travelling by train.

(Tôi thích đi máy bay hơn là đi bằng xe lửa.)

Anh prefers to live in Haiphong city rather than (live) in Ha Noi .

READ:  Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì giống và khác thời Lý

(Anh thích sống ở thành phố Haiphong hơn là sống ở Ha Noi)

2. Would prefer:

“Would prefer” để nói tới điều ta muốn làm trong một tình huống cụ thể nào đó (không phải chung chung):

– “Would prefer sth (+ or+sth)” (thích cái gì ‘hơn cái gì’)

Ex:
“Would you prefer tea or coffee?” – “Coffee, please.”

(Anh muốn uống trà hay cà phê vậy?” ” Cà phê.

– “Would prefer to do”:

Ex:

“Shall we go by train?” – “Well, I’d prefer to go by car.”=> không nói ‘going’.

(Chúng ta đi xe lửa nhé? Ồ tôi thích đi xe hơi hơn.)

I’d prefer to stay at home tonight rather than go to the cinema.

(Tối nay tôi thích ở nhà hơn là đi xem phim.)

3. Would rather:

– Would rather ‘do’ sth = would prefer ‘to do’ st.

Ex:

“Shall we go by train?”- “Well, I’d prefer to go by car.”

(Chúng ta đi xe lửa nhé?”- “Ồ, tôi thích đi xe hơi hơn.” (hoặc “Well, I’d rather go by car.”)

NOTE:

Câu phủ định là: would rather not ‘do’ sth.

Ex:

I’m tired. I’d rather not go out this evening, if you don’t mind.

(Tôi cảm thấy mệt. Tôi không muốn đi chơi tối nay, nếu anh không giận.)

“Do you want to go out this evening?” “I’d rather not.

(“Bạn muốn đi chơi tối nay không?” “Tôi không muốn.”)

– Ngoài ra ‘Would rather’ còn có cấu trúc sau:

+ Would rather do something than (do) something

Ex:
I’d rather stay at home tonight than go to the cinema.

(Tối nay tôi thích ở nhà hơn là đi xem phim.)

+ Would rather you ‘did’ st: Dùng khi bạn muốn người khác làm một điều gì đó.

Ex:

“Shall I stay here?” “I’d rather you came with us.”

READ:  Hãy tả về hình ảnh bà ngoại yêu quý của em - Văn mẫu

(“Tôi ở lại đây nhé?” “Tôi muốn anh đi với chúng tôi hơn.”)

“Shall I tell them the news?” “No, I’d rather they didn’t know.”

(“Tôi nói cho họ biết tin nhé?” “Không tôi muốn họ không biết.”)

“Shall I tell them or would you rather they didn’t know?”

(“Tôi sẽ nói với họ nhé hay là anh không muốn cho họ biết?”)

NOTE:

– Trong cấu trúc này chúng ta dùng thì Quá khứ (came, did v.v…) nhưng ý nghĩa lại là hiện tại hoặc tương lai, chứ không phải quá khứ.

Hãy so sánh:

I’d rather cook the dinner now. (Tôi muốn nấu bữa tối ngay bây giờ.)

NHƯNG:

I’d rather you cooked the dinner now.=> không nói ‘I’d rather you cook’.

(Anh muốn em nấu bữa tối ngay lúc này.)

+ Dạng phủ định là “would rather you didn’t…”

Ex:

I’d rather you didn’t tell anyone what I said.

(Tôi không muốn anh nói với ai những gì tôi đã nói.)

“Do you mind if I smoke?” “I’d rather you didn’t.”

(“Anh có phiền không nếu tôi hút thuốc?” “Tôi mong anh đừng hút.”)

B. Bài tập

1. Chọn đáp án đúng.

1) He ‘d like to go to Canada whereas his wife __________________ go to Mexico.

[ ] would prefer

[ ] would prefer to

[ ] would rather to

2) Her husband __________________ rent a house.

[ ] would prefer

[ ] would rather

[ ] would rather to

3) Mrs Martin __________________ to stay in a hotel.

[ ] prefer

[ ] would rather

[ ] would prefer

4) My sister would like to have fun on Bondi Beach but I would __________ to go on a cruise.

[ ] prefer to

[ ] rather to

[ ] prefer

5) My wife would like to rent a house in New York but I would __________________ camp in the desert.

[ ] rather to

[ ] prefer

[ ] rather

6) My wife would like to visit a museum, but I would __________________ to go to Ayers Rock

READ:  Tóm tắt Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang. - Môn Văn

[ ] like

[ ] rather

[ ]prefer

7) I would __________________ become a scuba diver.

[ ] rather to

[ ] rather

[ ] prefer

8) I would __________________ not to become a computer programmer.

[ ] prefer

[ ] prefer to

[ ] rather

9) I would __________________ buy this cake because I prefer the taste.

[ ] rather to

[ ] rather

[ ] prefer

10) I would __________________ not rent a house in the Outback.

[ ] rather

[ ] prefer

[ ] rather to

11) I prefer coffee ______ tea.

[ ] than

[ ] to

[ ] from

12) I don’t fancy the theatre again. I’d rather ________ to the cinema.

[ ] go

[ ] to go

[ ] going

13) Although I love relaxing on beaches, I think I prefer ________ in the mountains.

[ ] walk

[ ] walking

14) I’d rather speak to him in person __________ things over the phone.

[ ] to discuss

[ ] to discussing

[ ] than discuss

15) I prefer trains _______ cars.

[ ] than

[ ] to

[ ] from

16) I’m not a big fan of cars; I prefer _________ by train.

[ ] travel

[ ] travelling

17) If I had a choice I think I’d rather ___________

[ ] live in Paris than in London

[ ] live in Paris to London

[ ] to live in Paris than London

18) They’d rather have lunch inside, but I’d prefer ________ outside in the garden.

[ ] eat

[ ] to eat

[ ] eating

ANSWERS:

1) would prefer to 2) would rather 3) would prefer 4) prefer 5) rather

6) prefer 7) rather 8) prefer 9) rather 10) rather

11) to 12) go 13) walking 14) than discuss 15) to

16) traveling 17) to live in Paris than London 18) to eat

Trên đây là toàn bộ nội dung của Cấu trúc Prefer, Would Prefer, Would rather. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,… được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12