Các Công Thức Tính Xác Suất Lớp 11 Bài 5: Xác Suất Của Biến Cố

lize.vn giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Sử dụng công thức tính xác suất của một biến cố, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

*

*

*

*

Nội dung bài viết Sử dụng công thức tính xác suất của một biến cố:Ví dụ 1. Gieo một con súc sắc 3 lần. Tính xác suất của biến cố sau: a) A: “3 lần gieo cho kết quả như nhau”. b) B: “Tích 3 lần gieo là số lẻ”. c) C: “Tổng 3 lần gieo là 5”. d) D: “Lần gieo sau gieo được số lớn hơn lần gieo trước”. Gieo súc sắc 3 lần sẽ có m(2) = 6.6.6 = 216 cách có thể xảy ra. Ta gọi kết quả 3 lần gieo lần lượt theo dãy số (0; 2; 3). a) Có A = {(1; 1; 1), (2; 2; 2), (3; 3; 3), (4; 4; 4), (5; 5; 5), (6; 6; 6)}. b) Để có biến cố B thì 3 lần gieo chỉ gieo được trong các SỐ 1, 3, 5. Từ đó. Lần 1: 3 cách. Lần 2: 3 cách. Lần 3: 3 cách. d) Kết quả thuận lợi của D là việc chọn ra 3 giá trị khác nhau trong 3 lần gieo và sắp xếp từ bé đến lớn.Ví dụ 2. Trong một hộp kín có 18 quả bóng khác nhau: 9 trắng, 6 đen, 3 vàng. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 5 quả bóng trong đó. Tính xác suất của: a) A: “5 quả bóng cùng màu”. b) B: “5 quả bóng có đủ 3 màu” c) C: “5 quả bóng không có màu trắng”. Lấy ngẫu nhiên 5 bóng đồng thời trong hộp kín đo đó m(2) = C6 = 8568 cách. a) THI: 5 quả bóng đồng màu trắng: C = 126 cách lấy. TH2: 5 quả bóng đồng màu đen: C% = 6 cách lấy. b) TH1: 1 trắng, 1 đen, 3 vàng: 9.6.C = 54 cách. TH2: 1 trắng, 2 đen, 2 vàng: 9.2.C3 = 405 cách. TH3: 2 trắng, 1 đen, 2 vàng: C3.6.= 648 cách. TH4: 2 trắng, 2 đen, 1 vàng: C3.C..3 = 1620 cách. TH5: 3 trắng, 1 đen, 1 vàng: C3.6.3 = 1512 cách.Ví dụ 3.

READ:  Công Thức Tính Bê Tông Móng Đơn Đều Cạnh, Công Thức Tính Thể Tích Móng Đơn (Chuẩn Xác)

Đang xem: Các công thức tính xác suất lớp 11

Xem thêm: Ãetilen – Axetilen

Xem thêm: Chuyên Đề Các Phương Trình Hóa Học Lớp 11 Chương Nitơ Trong Phòng Thí Nghiệm

Trong lớp 12A5 có 45 học sinh có 20 học sinh nam, 25 học sinh nữ. Lấy ngẫu nhiên 5 học sinh, Xác định xác suất của biến cố: a) 5 học sinh lấy ra là nam. b) 5 học sinh lấy ra có đủ nam và nữ. c) Có ít nhất 3 học sinh nữ. Lấy ngẫu nhiên 5 học sinh trong 45 học sinh, vậy số kết quả có thể xảy ra là: n(12) = C15 = 1221759. BÀI TẬP TỰ LUYỆN: Bài 1. Một người chọn ngẫu nhiên hai chiếc giày từ 6 đôi giày có kích thước khác nhau trong tủ. Tính xác suất để hai chiếc chọn được tạo thành từ một đôi.Chọn 2 chiếc từ 12 chiếc = n(2) = C = 66. Gọi A: “Hai chiếc tạo thành một đôi”. n(A) = 6 + P(AN(A). Bài 2. Lấy ngẫu nhiên đồng thời ba thẻ thẻ từ một hộp chứa 30 thẻ được đánh số từ 1 đến 30. Tính xác suất để 3 thẻ được lấy là 3 số liên tiếp. n(2) = C30 = 4060. Gọi A: “3 thẻ được lấy là 3 số liên tiếp”. Có A = {(1; 2; 3), (2; 3; 4), …, (28, 29, 30)} + m(A).Bài 3. Xét tập hợp A gồm các số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau được lập thành từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chọn ngẫu nhiên một phần tử của tập A. Tính xác suất để phần tử đó là một số chẵn. n(12) = A4 = 840. Bài 4. Một hộp chứa 4 viên bi màu vàng, 6 viên bi màu đỏ và 5 viên bi màu xanh, các viên bi là khác nhau. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 7 bị trong hộp. Tính xác suất sao cho trong 7 bị lấy ra có số bị màu vàng bằng số bị màu đỏ. Lời giải. n(12) = C75 = 6435. Gọi A: “Số bị màu vàng bằng số bị màu đỏ”. n(A) = 4.6.05 + C .CZ.CZ + CZ.C2.5 = 1324.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Công thức

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12