Please Wait – 2 = C2H4 + Oh

Bạn đang xem: Please Wait – 2 = C2H4 + Oh Tại lize.vn

Học thêm toán lý hóa anh lớp 6 7 8 9 10 11 12 tại trung tâm, giáo viên dạy kèm chất lượng. Phương trình hóa học lớp 11

Câu 1. Chất tác dụng Cu(OH)2

Dãy các chất nào dưới đây đều phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường

A. Etylen glicol, glixerol và ancol etylicB. Glixerol, glucozơ và etyl axetat.C. Glucozơ, glixerol và saccarozơD. Glucozơ, glixerol và metyl axetat.

Đang xem: Please wait

Giải thích câu trả lời

Chọn C.Vậy các chất tác dụng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:Glucozơ: C6H12O6; Etylen glycol: C2H4(OH)2; Glixerol: C3H5(OH)3; Saccarozơ: C12H22O11.

Nguồn nội dung

CHUYÊN BẠC LIÊU

Câu 2. Chất tác dụng Cu(OH)2 ở điều kiện thường

Dãy các chất nào dưới đây đều phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường

A. Etylen glicol, glixerol và ancol etylic.B. Glixerol, glucozơ và etyl axetat.C. Glucozơ, glixerol và saccarozơ.D. Glucozơ, glixerol và metyl axetat.

Giải thích câu trả lời

Chọn C.

Vậy các chất tác dụng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:

Glucozơ: C6H12O6

Etylen glycol: C2H4(OH)2

Glixerol: C3H5(OH)3

Saccarozơ: C12H22O11

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) tác dụng vói C2H4(OH)2 (etlilen glicol)

tạo thành H2O (nước)

Phương trình để tạo ra chất Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) (Copper dihydroxide; Copper(II)dihydoxide)

NaOH + CuSO4 => Cu(OH)2 + Na2SO4

NaOH + CuCl2 => Cu(OH)2 + NaCl

Phương trình để tạo ra chất C2H4(OH)2 (etlilen glicol) ()

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (Water; Hydrogen oxide; Drinking water; Steam)

NH4NO2 => H2O + N2

C6H12O6 + Cu(OH)2 => H2O + (C6H11O6)2Cu

Phương trình để tạo ra chất (C2H4(OHO))2 (Etan-1,2-đioic) ()

Cu(OH)2 + C2H4(OH)2 => H2O + Cu(C2H4(OHO))2

Cu(OH)2 + C2H4(OH)2 = H2O + (C2H4(OHO))2Cu

Etylen glycol+Cu(oh)2

H2O + NH3 + CuSO4 => (NH4)2SO4 + Cu(OH)2

C6H12O6 + Cu(OH)2 => H2O + (C6H11O6)2Cu

NH4NO2 => H2O + N2

 Để gọi trực tiếp trung tâm chỉ cần chạm tay vào số điện thoại trên website, xin cảm ơn!. Trung tâm gia sư trọng tín tuyển chọn và giới thiệu gia sư dạy kèm tận nhà học sinh uy tín chất lượng.

Học thêm toán lí hóa Giáo viên dạy kèm Sinh viên dạy kèm Gia sư dạy kèm
Học phí giáo viên dạy kèm Bảng giá gia sư dạy kèm Học phí sinh viên dạy kèm Học phí ôn thi vào lớp 10
Giáo viên ôn thi vào lớp 10 Gia sư luyện thi vào lớp 10 Sinh viên ôn thi vào lớp 10 Giáo viên dạy toán lí hóa
Giáo viên ôn thi đại học Gia sư luyện thi đại học Sinh viên ôn thi tốt nghiệp Gia sư dạy kèm toán lí hoa

Học thêm toán lớp 6 7 8 9 Học thêm lý lớp 6 7 8 9 Học thêm hóa lớp 8 9 Học toán lý hóa lớp 8 9
Học thêm toán lớp 10 11 12 Học thêm lý lớp 10 11 12 Học thêm hóa lớp 10 11 12 Học toán lý hóa 10 11 12

Trung tâm dạy toán lý hóa cấp 2 lớp 6 7 8 9 Trung tâm dạy lý lớp 6 7 8 9 Trung tâm dạy hóa lớp 8 9 Trung tâm toán lý hóa lớp 8 9
Trung tâm dạy toán lớp 10 11 12 Trung tâm dạy lý lớp 10 11 12 Trung tâm dạy hóa lớp 10 11 12 Trung tâm dạy toán lý hóa cấp 3 10 11 12

Bảng giá dạy kèm cấp 1 2 3 Bảng giá giáo viên dạy kèm Bảng giá gia sư dạy kèm Bảng giá sinh viên dạy kèm
Học phí dạy lớp 1 2 3 4 5 Học phí tìm giáo viên dạy kèm Học phí gia sư toán lí hóa Học phí sinh viên dạy kèm
Học phí dạy lớp 6 7 8 9 Giáo viên ôn thi vào lớp 10 Gia sư luyện thi vào lớp 10 Sinh viên ôn thi vào lớp 10
Học phí dạy lớp 10 11 12 Học phí GV ôn thi đại học Học phí gia sư ôn thi đại học Học phí SV ôn thi đại học
READ:  Liên Hệ Giữa Etilen Rượu Etylic Và Axit Axetic, Bài Tập Vận Dụng

Tìm gia sư toán cấp 1 2 3 Tìm gia sư dạy lí cấp 2 3 Tìm gia sư dạy hóa cấp 2 3 Tìm sư anh cấp 1 2 3
Giáo viên dạy lớp 1 2 3 4 5 Giáo viên dạy vật lí 6 7 8 9 Giáo viên hóa học lớp 8 9 GV dạy anh văn lớp 1 2 3 4 5
Giáo viên toán lớp 6 7 8 9 GV dạy kèm lí lớp 10 11 12 GV hóa học lớp 10 11 12 GV tiếng anh dạy lớp 6 7 8 9
GV toán lớp 10 11 12 GV vật lí ôn thi đại học GV hóa ôn thi đại học GV dạy anh văn lớp 10 11 12
GV toán ôn ti đại học Sinh viên dạy lí lớp 6 7 8 9 SV dạy hóa học lớp 8 9 SV tiếng anh lớp 1 2 3 4 5
GV toán ôn thi vào lớp 10 SV dạy vật lí lớp 10 11 12 SV dạy hóa học lớp 10 11 12 SV dạy tiếng anh lớp 6 7 8 9
SV dạy toán lớp 1 2 3 4 5 SV vật lí ôn thi đại học SV hóa ôn thi đại học SV dạy anh văn lớp 10 11 12
Sinh viên toán lớp 6 7 8 9 Gia sư vật lí lớp 6 7 8 9 Gia sư dạy hóa học lớp 8 9 Gia sư tiếng anh lớp 1 2 3 4 5
SV dạy toán lớp 10 11 12 Gia sư vật lí lớp 10 11 12 Gia sư hóa học lớp 10 11 12 Gia sư anh văn lớp 6 7 8 9
SV toán ôn thi đại học GS vật lí ôn thi đại học GS hóa ôn thi đại học Gia sư tiếng anh lớp 10 11 12

2 buổi/tuần 3 buổi/tuần 4 buổi/tuần 5 buổi/tuần
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4SV: 1.000.000GV:1.200.000. Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4SV: 1.400.000GV: 1.700.000. Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4SV: 2.000.000GV: 2.500.000. Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4SV: 2.400.000GV: 3.000.000.
Lớp: 5, 6, 7, 8SV: 1.000.000 GV:1.300.000.

Xem thêm: Các Công Thức Hóa 11 Học Kì 1, Tổng Hợp Kiến Thức Hóa 11 Học Kì 2 Hay Chi Tiết

Lớp: 5, 6, 7, 8SV: 1.500.000 GV:1.800.000->2tr Lớp: 5, 6, 7, 8SV: 2.000.000 GV:2.500.000->3tr Lớp: 5, 6, 7, 8SV: 3.000.000 GV:4.000.000.
Lớp: 9, 10, 11SV: 1.200.000 GV: 1.800.000. Lớp: 9, 10, 11SV: 1.800.000 GV: 2.500.000. Lớp: 9, 10, 11SV: 2.500.000 GV: 3.500.000. Lớp: 9, 10, 11SV: 3.500.000 GV: 4.500.000.
Lớp: 12SV: 1.400.000 GV: 1.800.000->2tr Lớp: 12SV: 2.100.000 GV: 2.800.000->3tr Lớp: 12SV: 3.000.000 GV: 3.800.000->4tr Lớp: 12SV: 4.000.000 GV: 4.800.000
Lớp: Tin học, vi tínhSV: 1.000.000 GV: 1.500.000 Lớp: Tin học, vi tínhSV: 1.500.000 GV: 2.500.000 Lớp: Tin học, vi tínhSV: 2.500.000 GV: 3.000.000 Lớp: Ttn học, vi tínhSV: 3.500.000 GV: 4.200.000
READ:  80 Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2018 Môn Hóa: Luyện Thi Đại Học Môn Hóa

1) Tuyển chọn và giới thiệu giáo viên, sinh viên, gia sư dạy kèm toán lý hóa anh sinh văn…dạy kèm tại nhà học sinh lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ltđh, tập thể gia sư dạy kèm uy tín chất lượng.

2) Nhận học sinh học thêm toán lý hóa tại trung tâm lớp 6 7 8 9 10 11 12, luyện thi đại học, ôn thi vào lớp 10.

ĐC: 352/31 Lê Văn Quới, P. Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Tp.HCM.

Xem thêm: Balance Chemical Equation – 2 O2 + Ch3Cooh &Rarr 2 H2O + 2 Co2

: lize.vn.com.vn
2008 by Gia Sư Trọng Tín.Để gọi trực tiếp trung tâm chỉ cần chạm tay vào số điện thoại trên website, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học