Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Sinh học – Thư viện Đề Thi

Tổng hợp bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Sinh học

Tìm Đáp Án xin gửi tới bạn đọc bài viết Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Sinh học để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Sinh học vừa được Tìm Đáp Án sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp 4 đề thi giữa học kì 2. Mỗi đề gồm có 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 45 phút và có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

TRƯỜNG THPT ………….

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II – KHỐI 12

Môn: Sinh hoc

Năm học: 20.. – 20..

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể giao đề)

Câu 1: Loại đột biến nào sau đây làm tăng các loại alen về một gen nào đó trong vốn gen của quần thể

A. Đột biến điểm

B. Đột biến tự đa bội

C. Đột biến dị đa bội

D. Đột biến lệch bội

Câu 2: Giá trị thích nghi của đột biến thay đổi tùy thuộc vào

A. Tổ hợp gen và môi trường

B. Tổ hợp gen và loại đột biến

C. Môi trường và loại đột biến

D. Loại đột biến

Câu 3: Kết quả của quá trình tiến hóa nhỏ là hình thành

A. Loài mới

B. Cá thể mới

C. Họ mới

D. Bộ mới

Câu 4: Cho các nhân tố sau:

(1) Biến động di truyền

(2) Đột biến

(3) Giao phối không ngẫu nhiên

(4) Giao phối ngẫu nhiên

Các nhân tố có thể làm nghèo vốn gen của quần thể là:

A. 1, 2

B. 1, 4

C. 1, 3

D. 2, 4

Câu 5: Theo Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là:

A. quần xã

B. mọi cấp độ

C. quần thể

D. cá thể

Câu 6: Chu kì bán rã của 14C và 238U là:

A. 5.730 năm và 4,5 tỉ năm

B. 5.730 năm và 4,5 triệu năm

C. 570 năm và 4,5 triệu năm

D. 570 năm và 4,5 tỉ năm

READ:  Cách vuốt mèo trong Adorable Home

Câu 7: Trong các bằng chứng tiến hóa:

(I). bằng chứng phôi sinh học so sánh

(II). Bằng chứng giải phẫu học so sánh

(III). Bằng chứng hóa thạch

(IV). Bằng chứng tế bào học

(V). bằng chứng sinh học phân tử

Bằng chứng nào không xếp chung nhóm với các bằng chứng còn lại?

A. (I)

B. (III)

C. (V)

D. (IV) và (V)

Câu 8: Vai trò của biến động di truyền trong tiến hoá nhỏ là :

A. làm cho thành phần kiểu gen của quần thể thay đổi đôt ngột.

B. thúc đẩy sự cách li di truyền.

C. tạo ra loài mới một cách nhanh chóng.

D. làm cho tần số tương đối của các alen thay đổi theo hướng xác định.

Câu 9: Cho các nhân tố sau:

(1) Giao phối không ngẫu nhiên

(2) Chọn lọc tự nhiên

(3) Đột biến gen

(4) Giao phối ngẫu nhiên

Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, những nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể là:

A. 1 và 4

B. 2 và 4

C. 3 và 4

D. 2 và 3

Câu 10: Theo Đacuyn, nhân tố chính dẫn đến tạo ra các loài sinh vật mới trong tự nhiên là:

A. Chọn lọc nhân tạo

B. Chọn lọc tự nhiên

C. Biến dị cá thể

D. Sự thay đổi các điều kiện sống

Câu 11: Loài người hình thành vào kỉ

A. đệ tứ

B. đệ tam

C. jura

D. tam điệp

Câu 12: Đặc điểm chung của đại Thái cổ và đại Cổ sinh là:

A. Sự sống còn tập trung dưới nước.

B. Hình thành sinh quyển.

C. Có giun và thân mền trong giới động vật.

D. Có quá trình phân bố lại địa dương.

Câu 13: Nhân tố tiến hoá làm thay đổi đồng thời tần số tương đối các alen thuộc một gen của cả hai quần thể là:

A. đột biến

B. biến động di truyền

C. di nhập gen

D. chọn lọc tự nhiên

Câu 14: Tác động của chọn lọc sẽ đào thải một loại alen khỏi quần thể qua một thế hệ là:

A. Chọn lọc chống lại alen lặn

B. Chọn lọc chống lại thể dị hợp

C. Chọn lọc chống lại thể đồng hợp

D. Chọn lọc chống lại alen trội

Câu 15: Cho các nội dung:

1. Yếu tố ngẫu nhiên chỉ là nhân tố tiến hóa khi kích thước quần thể có kích thước nhỏ.

READ:  Sài Gòn tôi yêu - Minh Hương - Soạn văn siêu ngắn

2. Yếu tố ngẫu nhiên là nhân tố quan trọng trong quá trình hình thành loài.

3. Yếu tố ngẫu nhiên làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể.

4. Yếu tố ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số các alen quy định tính trạng có lợi

5. Quần thể có kích thước càng lớn, thì ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên càng mạnh mẽ.

Có bao nhiêu nội dung nói đúng về yếu tố ngẫu nhiên?

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Câu 16: bằng chứng nào sau đây ủng hộ giả thuyết cho rằng vật chất di truyền xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất có thể là ARN?

A. ARN có khả năng tự nhân đôi mà không cần enzyme (protein)

B. ADN có thành phần nucleotit với đường C5H10O5

C. ARN là hợp chất hữu cơ đa phân tử gồm nhiều đơn phân

D. ARN có khối lượng và kích thước nhỏ hơn ADN

Câu 17: Trôi dạt lục địa là hiện tượng

A. tách ra của các lục địa dẫn đến sự biến đổi mạnh mẽ về khí hậu và sinh vật.

B. di chuyển của các lục địa, lúc tách ra lúc thì liên kết lại.

C. liên kết của các lục địa tạo thành siêu lục địa Pangaea.

D. di chuyển của các phiến kiến tạo do sự chuyển động của các lớp dung nham nóng chảy.

Câu 18: Theo quan niệm hiện đại, thực chất của tiến hoá nhỏ:

A. Là quá trình hình thành các đơn vị tiến hoá trên loài.

B. Là quá trình tạo ra nguồn biến dị di truyền của quần thể.

C. Là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể).

D. Là quá trình hình thành loài mới.

Câu 19: Sự phát triển của sinh giới lần lượt trải qua các đại địa chất nào?

A. Nguyên sinh à Thái cổ à Cổ sinh à Trung sinh à Tân sinh

B. Thái cổ à Cổ sinh à Nguyên sinh à Trung sinh à Tân sinh

C. Cổ sinh à Thái cổ à Nguyên sinh à Trung sinh à Tân sinh

D. Thái cổ à Nguyên sinh à Cổ sinh à Trung sinh à Tân sinh

Câu 20: Theo quan niệm hiện đại ,chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên

READ:  Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn,

A. nhiễm sắc thể

B. kiểu gen

C. alen

D. kiểu hình

Câu 21: Ở thực vật quá trình hình thành loài diễn ra nhanh nhất trong trường hợp:

A. Cách ly địa lý.

B. Cách ly tập tính.

C. Cách ly sinh thái.

D. Lai xa và đa bội hóa.

Câu 22: Trong tiến hóa các cơ tương đồng có ý nghĩa phản ánh

A. Sự tiến hóa đồng qui B. Sự tiến hóa phân ly

C. Sự tiến hóa song hành D. Nguồn gốc chung

Câu 23: Bằng chứng nào sau đây phản ánh sự tiến hóa đồng quy (tương tự)?

A. Trong hoa đực của cây đu đủ có 10 nhị, ở giữa hoa vẫn còn di tích của nhụy

B. Cánh con dơi và cánh tay người

C. Gai xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan đều là biến dạng của lá

D. Gai cây xương rồng là biến dạng của lá, gai cây hoa hồng là do sự phát triển của biểu bì thân

Câu 24: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về vai trò của các nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây sai?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm nghèo vốn gen của quần thể.

B. Di – nhập gen có thể mang đến những alen đã có sẵn trong quần thể.

C. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa có hướng.

D. Giao phối không ngẫu nhiên vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể

Câu 25: Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, bò sát cổ ngự trị ở

A. kỉ Đêvôn.

B. kỉ Cambri.

C. Kỉ Jura

D. kỉ Pecmi.

Mời bạn đọc cùng tải về file tài liệu để có thể xem đầy đủ thông tin

Trên đây Tìm Đáp Án vừa giới thiệu tới các bạn Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Sinh học, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối