Dạng Bài Tập Xác Định Công Thức Hóa Học Lớp 9 Đầy Đủ Nhất, Các Công Thức Hóa Học Lớp 9 Đầy Đủ Nhất

Các công thức hóa học lớp 9 Đầy đủ nhấtChương 2. Kim loạiChương 4. HiđrocacbonCác định luật bảo toàn hóa học lớp 9

Các công thức hóa học lớp 9 Đầy đủ nhất

Chương 1. Các loại hợp chất vô cơ

Dạng bài toán CO2/SO2tác dụng với dung dịch kiềm

Oxit axit thường sử dụng là CO2và SO2. Dung dịch kiềm thường được sử udngj:

Nhóm 1: NaOH, KOH (kim loại hóa trị I)

Nhóm 2: Ca(OH)2, Ba(OH)2 (kim loại hóa trị II)

Phương pháp giải

1. Bài toán CO2, SO2dẫn vào dung dịch NaOH, KOH

Khi cho CO2(hoặc SO2) tác dụng với dung dịch NaOH đều xảy ra 3 khả năng tạo muối:

CO2+ 2NaOH → Na2CO3+ H2O (1)

CO2 + NaOH → NaHCO3(2)

Đặt T = nNaOH/nCO2

Nếu T = 2: chỉ tạo muối Na2CO3

Nếu T ≤ 1: chỉ tạo muối NaHCO3

Nếu 1 3và Na2CO3

2. Bài toán CO2, SO2dẫn vào dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2

Do ta không biết sản phẩm thu được là muối nào nên phải tính tỉ lệ T:

READ:  Công Thức Cắt Áo Ba Lỗ Nữ - Công Thức Cắt May Áo Ba Lỗ Mặc Nhà Cho Nam Giới

Ca(OH)2+ CO2→ CaCO3↓ + H2O (1)

Ca(OH)2+ 2CO2→ Ca(HCO3)2(2)

Đặt T = nCO2: nCa(OH)2

Nếu T ≤ 1: chỉ tạo muối CaCO3

Nếu T = 2: chỉ tạo muối Ca(HCO3)2

Nếu 1 3 và Ca(HCO3)2

Chương 2. Kim loại

1.

Đang xem: Bài tập xác định công thức hóa học lớp 9

Xem thêm: Công Thức Nhuộm Tóc Màu Socola Đẹp Và Rất Bền Màu Trên Nền Tóc Tự Nhiên

Phương pháp tăng giảm khối lượng

A+B2(SO4)n→ A2(SO4)m+ B

Trường hợp 1: mA (tan)B (bám)

mB (bám)– mA (tan)= mkim loại tăng

Trường hợp 2: mA (tan)> mB (bám)

m A (tan) – m B (bám) = m kim loại giảm

⚗️ GIA SƯ HÓA

2. Bảo toàn khối lượng

∑mcác chất tham gia= ∑ mchất tạo thành

mthanh kim loại+ mdung dịch= m’thanh kim loại+ m’dung dịch

Phản ứng nhiệt nhôm:

nH2= nFe+ (3/2).nAl

nH2 = nFe + (3/2).nAl

Chương 3. Phi kim

Trong các phản ứng của C, CO, H2thì số mol CO= nCO2, nC= nCO2, nH2= nH2O.

mbình tăng= mhấp thụ

mdd tăng= mhấp thụ– mkết tủa

m dd giảm = m kết tủa – m hấp thụ

Chương 4. Hiđrocacbon

1. Lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ

Bước 1: Tìm phân tửu khối của hợp chất hữu cơ

Phân tử khối của hợp chấy hữu cơ có thể được tính theo các cách sau:

Dựa vào khối lượng mol hợp chất hữu cơ: M = 12x + y + 16z (g/mol)

Dựa vào công thức liên hệ giữa khối lượng và số mol: M = m/n

Dựa vào tỉ khối (Áp dụng với các chất khí): dA/B = MA/MB; dA/kk= MA/Mkk=MA/29

Bước 2: Lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ

READ:  Doanh Thu Là Gì? Công Thức Tính Doanh Thu Bán Hàng Doanh Thu Là Gì

Dựa vào phần trăm khối lượng của các nguyên tố: %mC/12 = %mH/1 = %mO/16

Dựa vào công thức đơn giản nhất: Kí hiệu công thức phân tử (CTPT), công thức đơn giản nhất = CTĐGN

CTPT = (CTĐGN)n

2. Tìm công thức phân tử bằng phản ứng cháy của hợp chất hữu cơ

Bước 1:Lập công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ: CxHyOz

Bước 2:Chuyển đổi các đại lượng đầu bài cho thành số mol.

Xem thêm: Tổng Hợp Công Thức Vật Lý 11 Và Tóm Tắt Công Thức Vật Lý 11 Chương 1 1

Bước 3: Viết phương trình tổng quát của phản ứng cháy: 

(1)

*
*
*
*
*
*

Để giải quyết được các dạng bài tập này bạn cần nắm vững lý thuyết liên quan đến kim loại tính chất hóa học của oxit axit, oxit bazơ, tính chất của các muối kết tủa…Sau đó áp dụng các công thức tính khối lượng thể tích nồng độ mol … để giải những bài toán theo yêu cầu của đề bài ra. Bên cạnh đó bạn có thể áp dụng các định luật bảo toàn khối lượng hay định luật bảo toàn electron để giải quyết bài tập dễ dàng hơn.

Bài tập 1: Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn

Hướng dẫn giải:

Phương trình hóa học: CH4+ 2O2-> CO2+ 2H2O (1)

Áp dụngcác công thức hóa học lớp 9 cần nhớvề tính số mol của chất khí tại điều kiện tiêu chuẩn, ta có n (metan) = 11,2: 22,4 = 0,5 (mol)

READ:  Công Thức Tính Lưu Lượng Khí Thải, Lưu Lượng Khí Thải

Từ phương trình hóa học số (1) ta có số mol Oxi cần dùng bằng 2 lần số mol metan => để đốt cháy hoàn toàn ta cần 1 mol oxi -> ta cần 22,4 (lít) khí Oxi

Cũng từ phương trình hóa học số (1) ta có số mol cacbonic sinh ra bằng số mol metan => thể tích khí cacbonic là 11,2 (lít)

Bài tập 2: Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng

a) bao nhiêu lít oxib) bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi

Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn

Hướng dẫn giải:

Phương trình hóa học: C2H4+ 3O2-> 2CO2+ 2H2O (1)

Áp dụngcác công thức hóa học lớp 9 cần nhớvề số mol của chất khí tại điều kiện tiêu chuẩn, ta có n (etilen) = 4,48 : 22,4 = 0,2 (mol)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Công thức

Bài viết hay nhất