Bài tập và thực hành 2 trang 49 SGK Tin học 11 – Tin học

1. Mục đích, yêu cầu

– Xây dựng chương trình có sừ dụng cấu trúc rẽ nhánh;

– Làm quen với việc hiệu chỉnh chương trình.

2. Nội dung

Bài toán: Bộ số Pi-ía-go

Biết rằng bộ số nguyên dương a, b, c được gọi là bộ số Pi-ta-go nếu tổng các bình phương của hai số bằng bình phương của số còn lại. Viết chương trình nhập từ bàn phím ba số nguyên dương a, b, c và kiểm tra xem chúng có là bộ số Pi-ta-go hay không.

Ý tưởng: Kiểm tra xem có đẳng thức nào trong ba đẳng thức sau đây là đúng hay không:

a2 = b2 + c2               

b2 = a2 + c2                     

c2 = a2 + b2

Những công việc cần thực hiện:

a) Gõ chương trình sau:

program pi_ta_go;

uses crt; 

var a, b, C: integer;

a2 , b2, c2: longint;

begin

clrscr;

write(‘a,b, c: ‘) ;

readln(a, b, c) ;

a2 : = a ,

b2:= b;

C2:= c;

a2:= a2*a ;

b2:= b2*b,

c2: = c2 *c ;

if (a2 = b2 + c2) or (b2 = a2 + c2) or (c2 = a2 + b2)

then writeln (‘Ba so da nhap la bo so Pi — ta — go ) else writeln(‘Ba so da nhap khong la bo so Pi-ta-go) ;

readln

End.

Chú ý:

a) Trước else không có dấu chấm phẩy (;).

b) Lưu chương trình với tên PITAGO lên đĩa.

c) Gõ phím F7 để thực hiện từng câu lệnh chương trình, nhập các giá trị a – 3, b = 4,

READ:  Lý thuyết Lực ma sát vật lí 8 - Vật Lý

c = 5.

d) Vào bảng chọn Deburg mở cửa sổ hiệu chỉnh để xem giá trị a2, b2, c2.

e) Gõ phím F7 để thực hiện các câu lệnh tính những giá trị nói trên, so sánh với kết quả a2 = 9, b2 = 16, c2 = 25.

f) Quan sát quá trình rẽ nhánh.

g) Lặp lại các bước trên với bộ dữ liệu a = 700, b = 1000, c = 500.

h) Nếu thay dãy lệnh

a2:=a;

b2:=b;

c2:=c;

a2:=a2*a

b2:=b2*b

c2:=c2*c

bằng dãy lệnh

a2:=a*a

b2:=b*b

c2:=c*c

thì kết quả có gì thay đổi với bộ dữ liệu cho ở câu g?


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Bài tập và thực hành 2 trang 49 SGK Tin học 11 timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối