Bài tập và thực hành 10: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

1. Mục đích, yêu cầu

– Biết chọn khóa cho các bảng dữ liệu trong một bài toán quen thuộc;

– Hiểu được khái niệm liên kết giữa các bảng;

– Biết cách xác lập liên kết giữa các bảng thông qua khóa để có thể tìm được những thông tin liên quan đến một cá thể được quản lí.

2. Nội dung

Sở giáo dục của một tỉnh tổ chức một kì thi để kiểm tra chất lượng môn Toán cho các lớp 12 của tỉnh. Trong cơ sở dữ liệu quản lí kì kiểm tra này có ba bảng với cấu trúc được cho như ở cơ sở dữ liệu mẫu dưới đây:

Bảng 1. Bảng THÍ SINH

Bảng 2. Bảng ĐÁNH PHÁCH

Bảng 3. Bảng ĐIỂM THI

Bảng THÍ SINH được niêm yết cho tất cả các thí sinh biết. Bảng ĐÁNH PHÁCH là bí mật chỉ có người đánh phách là Chủ tịch Hội đồng thi giữ. Bảng ĐIỂM THI có các giáo viên trong Hội đồng chấm thi biết. Có thể liên kết ba bảng trên để có được bảng kết quả kì thi dưới đây.

Bảng 4. Bảng KẾT QUẢ THI

3. Bài tập

Bài 1

Em hãy chọn khóa cho mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu trên và giải thích lí do lựa chọn đó.

READ:  The past simple (Thì quá khứ đơn) Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới

Gợi ý làm bài:

– Bảng THÍ SINH chọn trường SBD làm khóa chính. Vì SBD đạt 2 yếu tố:

+ Trường SBD là trường khóa vì SBD đặc trưng cho từng bản ghi: dựa vào SBD để phân biệt giữa thí sinh này và thí sinh kia (2 thí sinh bất kì không thể có số báo danh giống nhau).

+ Tối thiểu thuộc tính.

– Bảng ĐÁNH PHÁCH chọn trường SBD hoặc trường Phach làm khóa chính. Vì trường SBD và trường PHÁCH đều thõa mãn điều kiện:

+ Trường SBD và trường Phach là khóa vì SBD đặc trưng cho từng bản ghi: Dựa vào SBD để phân biệt giữa thí sinh này và thí sinh kia (2 thí sinh bất kì không thể có số báo danh giống nhau); trường Phach cũng đặc trưng cho từng bản ghi (các bản ghi khác nhau có số phách khác nhau).

+ Cả trường SBD và trường Phach đều tối thiểu thuộc tính.

– Bảng ĐIỂM THI chọn trường Phach làm khóa chính.

+ Trường Phach là trường khóa; vì Phach đặc trưng cho từng bản ghi: hai bảng ghi khác nhau có số phách khác nhau (hai bài thi bất kì không thể có trùng số phách).

+ Tối thiểu thuộc tính. 

Bài 2

Em hãy chỉ ra các mối liên kết cần thiết giữa ba bảng để có được kết quả thi thông báo cho thí sinh.

Gợi ý làm bài:

– Bảng THI_SINH liên kết với bảng DANH_PHACH qua trường SBD.

– Bảng DANH_PHACH liên kết với bảng DIEM qua trường Phach.

READ:  Mẫu áo dài đồng phục cho giáo viên

– Bảng THI_SINH liên kết bắc cầu với bảng DIEM thông qua bảng DANH_PHACH.

– Trường STT, SBD, Họ tên thí sinh, Ngày sinh thuộc bảng THI_SINH.

– Trường Điểm trong bảng DIEM.

– Liên kết giữa bảng THI_SINHDANH_PHACHliên kết 1-1. Vì 1 thí sinh chỉ có 1 phách bài thi, nên chỉ duy nhất 1 bản ghi của bản THI_SINH liên kết với 1 bản ghi của bản DANH_PHACH.

– Liên kết giữa bảng DANH_PHACHDIEM liên kết 1-1. Vì 1 bài thi chỉ có 1 con điểm, nên chỉ duy nhất 1 bản ghi của bản DANH_PHACH liên kết với 1 bản ghi của bản DIEM.

Bài 3

Hãy dùng hệ quản trị CSDL Access để làm các việc sau:

– Tạo lập cơ sở dữ liệu nói trên: gồm ba bảng (mỗi bảng với khóa đã chọn), thiết đặt các mối liên kết cần thiết, đưa dữ liệu giả định (khoảng trên 10 thí sinh);   

– Đưa ra kết quả thi để thông báo cho thí sinh;

– Đưa ra kết quả thi theo trường;

– Đưa ra kết quả thi của toàn tỉnh theo thứ tự giảm dần của điểm thi.

Gợi ý làm bài:

– Có 2 cách để tạo mối liên kết:

+ Cách 1. Vào menu, chọn lệnh Tools.

+ Cách 2. Click vào biểu tượng  Relationship..

– Đưa ra kết quả thi và thông báo cho thí sinh, ta chọn đối tượng Queries để tạo (rightarrow) Chọn Create query in Design view.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn