Bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số – Thư viện Đề Thi

Bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số

Bộ GD&ĐT chính thức công bố dự thảo về phương án thi THPT Quốc gia và xét tuyển ĐH-CĐ. Theo đó, các em sẽ làm bài thi trắc nghiệm môn toán, thay vì tự luận như các năm trước. Nhằm giúp các em có định hướng ôn tập, cũng như làm quen với các dạng đề trắc nghiệm, Tìm Đáp Án xin giới thiệu các bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số, có đáp án đi kèm. Mời các em cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

Chuyên đề luyện thi vào Đại học – Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

Câu 1: Tập xác định của hàm số y=2{{x}^{4}}+6x-1 là:

Câu 2: Cho hàm số y=frac{1}{3}{{x}^{3}}+2{{x}^{2}}-2x+1. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên [-2,+infty )

B. Hàm số nghịch biến trên left( -2,1 right)

C. Hàm số đồng biến trên khoảng left( -2,1 right)

D. Hàm số nghịch biến trên left( -infty ,-2 right)

Câu 3: Tìm m để hàm số y={{x}^{3}}+2left( m+1 right){{x}^{2}}-3mx+5-m đồng biến trên R

A. min left( frac{-5-sqrt{21}}{2},+infty right)
B. min left[ 0,frac{-5+sqrt{21}}{4} right]
C. min left( -infty ,frac{-5+sqrt{21}}{2} right]
D. min left[ frac{-5-sqrt{21}}{2},frac{-5+sqrt{21}}{2} right]
Câu 4: Cho hàm số y=frac{-2+3x}{1+mx}. Tìm m để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định

Câu 5: Hàm số y=frac{2x+1}{3-4x}, khẳng đinh nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng mathbb{R}backslash left{ frac{3}{4} right}

B. Hàm số đồng biến trên khoảng left[ frac{3}{4},+infty right)

C. Hàm số đồng biến trên khoảng R

READ:  Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc

D. Hàm số đồng biến trên khoảng left( -infty ,frac{3}{4} right]

Câu 6: Xét tính đơn điệu của hàm số: y=frac{x-5}{2-x}

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng left( -infty ,2 right)cup left( 2,+infty right)

B. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó

C. Hàm số đồng biến trên R

D. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó

Câu 7: Cho hàm số y=frac{x+1}{x-1}. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định

B. Hàm số có tập xác định xne 1

C. Hàm số đi qua điểm Aleft( 0,-1 right)

D.Hàm số nghịch biến trên khoảng left( -infty ,1 right)

Câu 8: Cho hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng left( -infty ,1 right)cup left( 1,+infty right)

Câu 9: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng left( -infty ,0 right), đồng biến trên khoảng left( 0,+infty right)

A. y=2{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+6x+1
B. y={{x}^{4}}+3{{x}^{2}}+1
C. y=frac{x-1}{x+2}
D. y=-{{x}^{4}}-{{x}^{3}}+1
Câu 10: Cho hàm số y={{x}^{3}}+m{{x}^{2}}+2mx+3. Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng left( 0,2 right)

Câu 11: Tìm giá trị của m để hàm số y=frac{x}{x+m} đồng biến trên khoảng left( 1,+infty right)

Câu 12: Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

A. Hàm số y=frac{1}{2}x+5 nghịch biến với mọi x thuộc R

B. Hàm số y=frac{2x+1}{3-5x} nghịch biến trên từng khoảng xác định

C. Hàm số y=2{{x}^{4}}+3{{x}^{3}}+4 đồng biến với mọi x thuộc R

D. Hàm số y={{x}^{3}}+2{{x}^{2}}+x-3 nghịch biến trên khoảng left( -frac{1}{3},1 right)

Câu 21: Hàm số y = x^4 - 2x^2 + 1 đồng biến trên các khoảng nào?

A. (-1; 0) B. (-1; 0)và (1; +∞) C. (1; +∞) D. ∀x ∈ R

Câu 22: Các khoảng nghịch biến của hàm số y = frac{{2x + 1}}{{x - 1}}

A. (-∞; 1) B. (1; +∞) C. (-∞; +∞) D. (-∞; 1) và (1; +∞)

Câu 23: Hàm số y=x^3+3x nghịch biến trên khoảng nào?

A. (-∞; 2) B. (0; +∞) C. [-2; 0] D. (0; 4)
READ:  Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 tiếng Anh 12 mới

Câu 24: Hàm số y = frac{{{x^3}}}{3} - {x^2} + x đồng biến trên khoảng nào?

A. R B. (-∞; 1) C. (1; +∞) D. (-∞; 1) và (1; +∞)

Câu 25: Hàm số y=x^3-3mx+5 nghịch biến trong khoảng (-1, 1) thì m bằng?

(Còn tiếp)

Đáp án bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số

1

C

11

D

21

B

31

B

2

B

12

C

22

D

32

A

3

D

13

A

23

B

33

D

4

C

14

C

24

A

34

B

5

A

15

D

25

A

35

C

6

B

16

B

26

C

36

A

7

B

17

A

27

D

37

A

8

B

18

C

28

C

38

D

9

B

19

B

29

D

39

A

10

C

20

D

30

A

 

 
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12