Bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số – Thư viện Đề Thi

Bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số

Bộ GD&ĐT chính thức công bố dự thảo về phương án thi THPT Quốc gia và xét tuyển ĐH-CĐ. Theo đó, các em sẽ làm bài thi trắc nghiệm môn toán, thay vì tự luận như các năm trước. Nhằm giúp các em có định hướng ôn tập, cũng như làm quen với các dạng đề trắc nghiệm, Tìm Đáp Án xin giới thiệu các bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số, có đáp án đi kèm. Mời các em cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

Chuyên đề luyện thi vào Đại học – Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

Câu 1: Tập xác định của hàm số y=2{{x}^{4}}+6x-1 là:

Câu 2: Cho hàm số y=frac{1}{3}{{x}^{3}}+2{{x}^{2}}-2x+1. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên [-2,+infty )

B. Hàm số nghịch biến trên left( -2,1 right)

C. Hàm số đồng biến trên khoảng left( -2,1 right)

D. Hàm số nghịch biến trên left( -infty ,-2 right)

Câu 3: Tìm m để hàm số y={{x}^{3}}+2left( m+1 right){{x}^{2}}-3mx+5-m đồng biến trên R

A. min left( frac{-5-sqrt{21}}{2},+infty right)
B. min left[ 0,frac{-5+sqrt{21}}{4} right]
C. min left( -infty ,frac{-5+sqrt{21}}{2} right]
D. min left[ frac{-5-sqrt{21}}{2},frac{-5+sqrt{21}}{2} right]
Câu 4: Cho hàm số y=frac{-2+3x}{1+mx}. Tìm m để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định

Câu 5: Hàm số y=frac{2x+1}{3-4x}, khẳng đinh nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng mathbb{R}backslash left{ frac{3}{4} right}

B. Hàm số đồng biến trên khoảng left[ frac{3}{4},+infty right)

C. Hàm số đồng biến trên khoảng R

READ:  Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945

D. Hàm số đồng biến trên khoảng left( -infty ,frac{3}{4} right]

Câu 6: Xét tính đơn điệu của hàm số: y=frac{x-5}{2-x}

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng left( -infty ,2 right)cup left( 2,+infty right)

B. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó

C. Hàm số đồng biến trên R

D. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó

Câu 7: Cho hàm số y=frac{x+1}{x-1}. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định

B. Hàm số có tập xác định xne 1

C. Hàm số đi qua điểm Aleft( 0,-1 right)

D.Hàm số nghịch biến trên khoảng left( -infty ,1 right)

Câu 8: Cho hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng left( -infty ,1 right)cup left( 1,+infty right)

Câu 9: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng left( -infty ,0 right), đồng biến trên khoảng left( 0,+infty right)

A. y=2{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+6x+1
B. y={{x}^{4}}+3{{x}^{2}}+1
C. y=frac{x-1}{x+2}
D. y=-{{x}^{4}}-{{x}^{3}}+1
Câu 10: Cho hàm số y={{x}^{3}}+m{{x}^{2}}+2mx+3. Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng left( 0,2 right)

Câu 11: Tìm giá trị của m để hàm số y=frac{x}{x+m} đồng biến trên khoảng left( 1,+infty right)

Câu 12: Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

A. Hàm số y=frac{1}{2}x+5 nghịch biến với mọi x thuộc R

B. Hàm số y=frac{2x+1}{3-5x} nghịch biến trên từng khoảng xác định

C. Hàm số y=2{{x}^{4}}+3{{x}^{3}}+4 đồng biến với mọi x thuộc R

D. Hàm số y={{x}^{3}}+2{{x}^{2}}+x-3 nghịch biến trên khoảng left( -frac{1}{3},1 right)

Câu 21: Hàm số y = x^4 - 2x^2 + 1 đồng biến trên các khoảng nào?

A. (-1; 0) B. (-1; 0)và (1; +∞) C. (1; +∞) D. ∀x ∈ R

Câu 22: Các khoảng nghịch biến của hàm số y = frac{{2x + 1}}{{x - 1}}

A. (-∞; 1) B. (1; +∞) C. (-∞; +∞) D. (-∞; 1) và (1; +∞)

Câu 23: Hàm số y=x^3+3x nghịch biến trên khoảng nào?

A. (-∞; 2) B. (0; +∞) C. [-2; 0] D. (0; 4)
READ:  Cách làm đèn ngủ độc đáo bằng bằng vỏ lon bia

Câu 24: Hàm số y = frac{{{x^3}}}{3} - {x^2} + x đồng biến trên khoảng nào?

A. R B. (-∞; 1) C. (1; +∞) D. (-∞; 1) và (1; +∞)

Câu 25: Hàm số y=x^3-3mx+5 nghịch biến trong khoảng (-1, 1) thì m bằng?

(Còn tiếp)

Đáp án bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số

1

C

11

D

21

B

31

B

2

B

12

C

22

D

32

A

3

D

13

A

23

B

33

D

4

C

14

C

24

A

34

B

5

A

15

D

25

A

35

C

6

B

16

B

26

C

36

A

7

B

17

A

27

D

37

A

8

B

18

C

28

C

38

D

9

B

19

B

29

D

39

A

10

C

20

D

30

A

 

 
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối