Bài Tập Andehit

Bạn đang xem: Bài Tập Andehit Tại lize.vn

T À I L I Ệ U , C H U Y Ê N Đ Ề L Ớ P 1 1 M Ô N H Ó A H Ọ C vectorstock.com/7471064 Ths Nguyễn Thanh Tú eBook Collection DẠY KÈM QUY NHƠN TEST PREP PHÁT TRIỂN NỘI DUNG Chuyên đề: Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic (5 dạng bài tập Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic trong đề thi Đại học giải chi tiết) WORD DOC | OLD VERSION ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL TAILIEUCHUANTHAMKHAO

Đang xem: Bài tập andehit

GMAIL.COM Tài liệu chuẩn tham khảo Phát triển kênh bởi Ths Nguyễn Thanh Tú Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật : Nguyen Thanh Tu Group Hỗ trợ trực tuyến Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon Mobi/Zalo 0905779594

Page 52 and 53:

C. HC≡C-COOH. D. CH 3 -CH 2 -COOH

Page 54 and 55:

C n H 2n O 2 + 3n/2 O 2 → n CO 2

Page 56 and 57:

Ví dụ minh họa Bài 1: Hỗn h

Page 58 and 59:

Vậy khối lượng este thu đư

Page 60 and 61:

Bài 5: Tính khối lượng este

Page 62 and 63:

Propan-1-ol propan-1,2-điol Cu(OH)

Page 64 and 65:

CH 2 =CH(CH 3 )COOCH 3 − tº, xt,

Page 66 and 67:

A. axit fomic; axit axetic; axit ac

Page 68 and 69:

CTPT không thể là anđehit là

Page 70 and 71:

A. anđehit no, mạch hở. B. an

Page 72 and 73:

A. C 2 H 5 CHO B. CH 3 CHO C. HCHO

Page 74 and 75:

Hiển thị lời giải HCHO tác

Page 76 and 77:

Chọn C Bài 27: Cho 1,74 gam anđ

Page 78 and 79:

Bài 33: Oxi hóa hoàn toàn 1,76

READ:  Cho Dãy Các Chất Phenylamoni Clorua, Benzyl Bromua, Benzyl Clorua

Page 80 and 81:

Bài 37: Đem oxi hóa 0,864 gam an

Page 82 and 83:

CTPT của X là C n H 2n O 3 (n

Page 84 and 85:

HCOOH > C 3 H 7 COOH”>C. CH 3 COOH > HCOOH > C 3 H 7 COOH

Page 86 and 87:

Bài 13: Cho axit oxalic phản ứ

Page 88 and 89:

C. Tăng nồng độ của axit ho

Page 90 and 91:

A. axit axetic. B. axit malonic. C.

Page 92 and 93:

A.

Xem thêm: Triolein Có Công Thức Triolein Là Gì, Công Thức Phân Tử Của Triolein Là Gì

Xem thêm: Công Thức Giải Nhanh Cực Trị Hàm Bậc 3, Công Thức Giải Nhanh Cực Trị Hàm Trùng Phương

HCOOH và CH 3 COOH B. CH 3 COOH

Page 94 and 95:

Vậy C có tên là: A. Ax

Page 96 and 97:

Hiển thị lời giải Cho Cu(OH

Page 98 and 99:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Hiển thị l

Page 100 and 101:

C. isopentanal. D. pentanal. Hiển

Page 102 and 103:

Đáp án C Hướng dẫn M A = 2,

Page 104 and 105:

Bài 23: Cho hỗn hợp khí X g

Page 106 and 107:

Bài 27: Cho 0,3 mol hỗn hợp g

Page 108 and 109:

100 câu trắc nghiệm An

Page 110 and 111:

2CH 2 =CH 2 + O 2 PdCl 2, CuCl 2

Page 112 and 113:

A. C 4 H 6 O 2 B. C 5 H 6 O 2 C. C

Page 114 and 115:

M X = 3,6 / 0,06 = 60 => X là C”>=> M X = 3,6 / 0,06 = 60 => X là C

Page 116 and 117:

A. axit propanoic. B. axit etanoic.

Page 118 and 119:

nO = a + b + a + b = 0,2 (1) Y g”>=> nO = a + b + a + b = 0,2 (1) Y g

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối