Bài 95 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 – Môn Toán

Đề bài

Tính giá trị biểu thức: 

(eqalign{
& A = – 5,13:left( {5{5 over {28}} – 1{8 over 9}.1,25 + 1{{16} over {63}}} right) cr
& B = left( {3{1 over 3}.1,9 + 19,5:4{1 over 3}} right).left( {{{62} over {75}} – {4 over {25}}} right) cr})

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ; thứ tự thực hiện phép tính trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau, nhân chia trước cộng trừ sau.

Lời giải chi tiết

(eqalign{
& A = – 5,13:left( {5{5 over {28}} – 1{8 over 9}.1,25 + 1{{16} over {63}}} right) cr
& = – 5,13:left( {{{145} over {28}} – {{17} over 9}.{{125} over {100}} + {{79} over {63}}} right) cr
& = – 5,13:left( {{{145} over {28}} – {{17} over 9}.{5 over 4} + {{79} over {63}}} right) cr
& = – 5,13:left( {{{145} over {28}} – {{85} over {36}} + {{79} over {63}}} right)cr& =  – 5,13:left( {{{1305} over {252}} – {{595} over {252}} + {{316} over {252}}} right) cr
& =  – 5,13:{{1026} over {252}} = {{ – 513} over {100}}:{{57} over {14}} cr
& = {{ – 513} over {100}}.{{14} over {57}} = {{ – 9.7} over {50.1}} = {{ – 63} over {50}} cr} )

(eqalign{
& B = left( {3{1 over 3}.1,9 + 19,5:4{1 over 3}} right).left( {{{62} over {75}} – {4 over {25}}} right) cr
& = left( {{{10} over 3}.{{19} over {10}} + {{195} over {10}}:{{13} over 3}} right).left( {{{62} over {75}} – {{12} over {75}}} right) cr
& = left( {{{19} over 3} + {{39} over 2}.{3 over {13}}} right).{{50} over {75}} = left( {{{19} over 3} + {{3.3} over {2.1}}} right).{2 over 3} cr
& = left( {{{19} over 3} + {9 over 2}} right).{2 over 3} = left( {{{38} over 6} + {{27} over 6}} right).{2 over 3} cr
& = {{65} over 6}.{2 over 3} = {{65.1} over {3.3}} = {{65} over 9} cr} )

READ:  Giáo án lớp 2 - Tuần 11


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Bài 95 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Kể lại truyện Tấm Cám theo lời của nhân vật Tấm – Bài văn mẫu lớp 10 đạt điểm cao | Lize.vn