Bài 90 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 – Môn Toán

Đề bài

Tìm x, biết: 

a) ( displaystyle x.{3 over 7} = {2 over 3})                                  d) ( displaystyle {4 over 7}.x – {2 over 3} = {1 over 5})

b) ( displaystyle x:{8 over {11}} = {{11} over 3})                             e) ( displaystyle {2 over 9} – {7 over 8}.x = {1 over 3})

c) ( displaystyle {2 over 5}:x = {{ – 1} over 4})                              g) ( displaystyle {4 over 5} + {5 over 7}:x = {1 over 6})

Phương pháp giải – Xem chi tiết

+) Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

+) Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

+) Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

+) Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

+) Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

+) Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Cách chia 2 phân số cho nhau:

Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

READ:  Cách dùng lời mời (invitations) - Ngữ pháp Tiếng Anh

(begin{array}{l}
dfrac{a}{b}:dfrac{c}{d} = dfrac{a}{b}.dfrac{d}{c} = dfrac{{a.d}}{{b.c}}\
a:dfrac{c}{d} = a.dfrac{d}{c} = dfrac{{a.d}}{c},,left( {c ne 0} right)
end{array}) 

Lời giải chi tiết

a)Từ ( displaystyle x.{3 over 7} = {2 over 3})

suy ra ( displaystyle x = {2 over 3}:{3 over 7} )

( displaystyle x= {2 over 3}.{7 over 3})

( displaystyle x= {{14} over 9})

b)Từ ( displaystyle x:{8 over {11}} = {{11} over 3})

suy ra ( displaystyle x = {{11} over 3}.{8 over {11}} )

( displaystyle x = {8 over 3})

c)Từ ( displaystyle {2 over 5}:x = {{ – 1} over 4})

suy ra ( displaystyle x = {2 over 5}:{{ – 1} over 4} )

( displaystyle x = {2 over 5}.{4 over { – 1}})

( displaystyle x = {8 over { – 5}} )

( displaystyle x= {{ – 8} over 5})

d)Từ ( displaystyle {4 over 7}.x – {2 over 3} = {1 over 5})

suy ra ( displaystyle {4 over 7}.x = {1 over 5} + {2 over 3})

( displaystyle {4 over 7}.x = {3 over 15} + {10 over 15})

( displaystyle {4 over 7}.x= {{3 + 10} over {15}})

( displaystyle {4 over 7} x = {{13} over {15}})

( displaystyle x = {{13} over {15}}:{4 over 7} )

( displaystyle x = {{13} over {15}}.{7 over 4} )

( displaystyle x = {{91} over {60}}) .

e)Từ ( displaystyle {2 over 9} – {7 over 8}.x = {1 over 3})

suy ra ( displaystyle {7 over 8}.x = {2 over 9} – {1 over 3})

( displaystyle {7 over 8}.x = {2 over 9} – {3 over 9}) 

 ( displaystyle {7 over 8}x = {{2 – 3} over 9} = {{ – 1} over 9})

 ( displaystyle x = {{ – 1} over 9}:{7 over 8} )

( displaystyle x = {{ – 1} over 9}.{8 over 7})

( displaystyle x = {{ – 8} over {63}})

g)Từ ( displaystyle {4 over 5} + {5 over 7}:x = {1 over 6})

READ:  Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 12: Câu Trực tiếp - Gián tiếp

Suy ra ( displaystyle {5 over 7}:x = {1 over 6} – {4 over 5})

( displaystyle {5 over 7}:x = {5 over 30} – {24 over 30})

( displaystyle {5 over 7}:x = {{5 – 24} over {30}})

( displaystyle {5 over 7}:x ={{ – 19} over {30}})

 ( displaystyle x = {5 over 7}:{{ – 19} over {30}})

( displaystyle x= {{5.30} over {7.left( { – 19} right)}})

( displaystyle x= {{150} over { – 133}} = {{ – 150} over {133}})


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Bài 90 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối