Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo

1. Khái niệm báo cáo

a. Khái niệm

Báo cáo là hình thức thích hợp nhất khi cần tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo khuôn dạng.

b. Chức năng của báo cáo

Báo cáo thường được sử dụng để:

– Thể hiện được sự so sánh và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu;

– Trình bày nội dung văn bản theo mẫu quy định.

c. Chuẩn bị tạo báo cáo

– Để tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi:

+ Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì?

+ Dữ liệu được lấy từ đâu?

+ Dữ liệu được nhóm như thế nào?

– Để làm việc với báo cáo, chọn Reports trong bảng chọn đối tượng (hình 1):

Hình 1. Trang báo cáo trong cửa sổ CSDL

– Các cách để tạo báo cáo:

+ Dùng thuật sĩ.

+ Tự thiết kế.

+ Kết hợp cả hai cách.

2. Cách tạo báo cáo bằng thuật sĩ

Ví dụ: Từ bảng HOC-SINH, lấy thông tin từ ba trường Ten,To, Toan và gộp nhóm theo mỗi tổ để tính điểm trung bình môn Toán của tất cả các bạn trong tổ.

Bảng 1. Bảng HOC_SINH

Hình 1. Báo cáo điểm trung bình môn Toán

Bước 1. Mở đối tượng báo cáo

READ:  Điền tiếp vào cột bên phải bảng 37.1 về các nhân tố ảnh hưởng tới tỉ

– Trong cửa sổ CSDL, nháy chọn đối tượng Report

– Nháy đúp chuột vào Create report by using Wizard

Hình 2. Mở đối tượng báo cáo

Bước 2. Chọn bảng hoặc mẫu hỏi

Trong mục Tables/Queries chọn bảng HOC-SINH

Hình 3. Chọn bảng hoặc mẫu hỏi

Bước 3. Chọn trường cần đưa vào báo cáo

Nháy đúp chuột vào tên trường: To, Ten, Toan ở mục Available Fields. Nháy Next.

Hình 4. Chọn trường cần đưa vào báo cáo

Bước 4. Chọn trường để gộp nhóm

Nháy chuột vào trường To, nháy chuột vào nút lệnh 

Hình 5. Chọn trường để gộp nhóm

Bước 5. Chọn trường để sắp xếp các bản ghi

Chọn trường Ten bằng cách nháy mũi tên bên phải ô 1

Hình 6. Chọn trường để sắp xếp các bản ghi

Bước 6. Tính trung bình cộng

– Nháy Summary Options…

– Đánh dấu vào Avg

– Nháy OK. Nháy Next

Hình 7. Tính trung bình cộng

Bước 7. Chọn cách bố trí báo cáo

Hình 8. Chọn cách bố trí báo cáo

Bước 8. Chọn kiểu trình bày báo cáo

– Nháy Next

Hình 9. Chọn kiểu trình bày báo cáo

Bước 9. Đặt tên và kết thúc việc tạo báo cáo

– Nhập tên của báo cáo: Diem TB Mon Toan

– Nháy Finish

Hình 10. Đặt tên và kết thúc việc tạo báo cáo

Câu 1

Báo cáo có ưu điểm gì so với các đối tượng khác?

Gợi ý trả lời:

Trình bày được nội dung theo văn bản qui định.

READ:  Bình luận câu nói: Cái khó bó cái khôn - Văn mẫu

Câu 2

Dựa vào mẫu báo cáo dưới đây và cho biết: Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì?

Gợi ý trả lời:

Báo cáo trên được tạo ra để kết xuất thông tin số học sinh nam và số học sinh nữ

Câu 3

Tạo báo cáo thực hiện yêu cầu sau: Cho biết điểm môn Tin cao nhất của mỗi tổ

Gợi ý trả lời:

– Bước 1. Mở đối tượng báo cáo

+ Trong cửa sổ CSDL, nháy chọn đối tượng Report;

+ Nháy đúp chuột vào Create report by using Wizard.

– ​​Bước 2. Chọn bảng hoặc mẫu hỏi

+ Trong mục Tables/Queries chọn bảng HOC-SINH

– Bước 3. Chọn trường cần đưa vào báo cáo

+ Nháy đúp chuột vào tên trường: To, Ten, Tin ở mục Available Fields;

+ Nháy Next.

– Bước 4. Chọn trường để gộp nhóm

+ Nháy chuột vào trường To, nháy chuột vào nút lệnh .

– Bước 5. Chọn trường để sắp xếp các bản ghi

+ Chọn trường Ten bằng cách nháy mũi tên bên phải ô 1

– Bước 6. Tìm điểm môn Tin cao nhất

+ Nháy Summary Options…;

+ Đánh dấu vào Max;

+ Nháy OK. Nháy Next.

– Bước 7. Chọn cách bố trí báo cáo

– Bước 8. Chọn kiểu trình bày báo cáo

– Bước 9. Đặt tên và kết thúc việc tạo báo cáo

+ Nhập tên của báo cáo: Diem Mon Tin Cao nhat;

+ Nháy Finish.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn