Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

1. Sóng cơ

1.1. Định nghĩa

1.2. Phân loại 

 • Sóng ngang là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng Trừ sóng nước, còn sóng ngang chỉ truyền trong chất rắn.

 • Sóng dọc là sóng mà trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng. Sóng dọc truyền được trong môi trường rắn, lỏng, khí.

 • Sóng cơ không truyền được trong chân không.

2. Các đặc trưng của một sóng hình sin.

2.1. Sự truyền của một sóng hình sin

2.2. Các đặc trưng của một sóng hình sin

 • Biên độ của sóng: Biên độ A của sóng là biên độ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.

 • Chu kì của sóng: Là chu kì dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.

(small f= frac{1}{T})  gọi là tần số của sóng.

 • Tốc độ truyền sóng: Là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường. Đối với 1 môi trường vận tốc truyền sóng là một giá trị không đổi.

 • Bước sóng: Bước sóng (small lambda) là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì.

READ:  Bài 36 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 - Môn Toán

(small lambda= v .T = frac{v}{f})

3. Phương trình sóng

(small u_0= A cos omega t= A cos 2 pi frac{t}{T})

 • Khi dao động truyền từ O đến M thì M dao động giống như O ở thời điểm t-Δt trước đó.

 • Phương trình sóng tại M là:

  • (begin{array}{l} {u_M} = Acosomega (t – Delta t)\ Rightarrow {u_M} = Acos2pi (frac{t}{T} – frac{x}{lambda }) end{array}).

  • Phương trình trên là phương trình của một sóng hình sin truyền theo trục x.

  • Phương trình sóng tại M là một phương trình tuần hoàn theo thời gian và không gian.

  • Sau một chu kì dao động tại một điểm lập lại như cũ.

  • Cách nhau một bước sóng thì các điểm dao động giống hệt nhau.

 • Độ lệch pha giữa 2 điểm trên cùng một phương truyền sóng: 

(small Delta varphi = frac{2 pi x}{lambda })

(small Delta varphi = frac{2 pi x}{lambda }= 2k.pi)

 (small Delta varphi = frac{2 pi x}{lambda }= (2k +1).pi)

(small Delta varphi = frac{2 pi x}{lambda }= (2k +1).frac{pi}{2})

 (small L= k.lambda)

(small L= (k= frac{1}{2}).lambda)

 • Trong đó :

  • ​(small lambda): Bước sóng.

  • (small v): Vận tốc.

  • (small T, omega, f): Chu kì , tần số góc, tần số.

  • k: là số nguyên (k=0,1,2,3,4…).

Bài 1:

Một sóng cơ có tần số 1000Hz truyền đi với tốc độ 330 m/s thì bước sóng của nó có giá trị bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Dùng công thức (lambda =v.T=frac{v}{f})= 0,33 m

Bài 2:

Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô  lên cao 10 lần trong 18s, khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là bao nhiêu?

READ:  Cách mở camera trên máy tính Win 7,8,10

Hướng dẫn giải:

 • Phao nhô lên cao 10 lần trong thời gian 18s, tức là trong 18s phao thực hiện 9 lần dao động, chu kỳ sóng là T = 2s.

 • Khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2m, suy ra bước sóng λ = 2m.

 • Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là :

(v=frac{lambda }{T}) = 1m/s.

Bài 3:

Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz. Người ta thấy hai điểm A,B trên sợi dây cách nhau 200cm dao động cùng pha và trên đoạn dây AB có hai điểm khác dao động ngược pha với A. Tính Tốc độ truyền sóng trên dây.

Hướng dẫn giải:

Trên hình ta thấy A và B có chiều dài 2 bước sóng

Tốc độ sóng truyền trên dây là: 

(v=lambda .f) =1.500=500m/s

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là