Bài 28 trang 22 SGK Toán 8 tập 2 – Môn Toán

Giải các phương trình:

LG a.

( dfrac{2x-1}{x-1}+1=dfrac{1}{x-1});

Phương pháp giải:

Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình

Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.

Bước 4: Kết luận.

Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho.

Giải chi tiết:

ĐKXĐ: (x ne 1)

(begin{array}{*{20}{l}}
{dfrac{{2{rm{x}} – 1}}{{x – 1}} + 1 = dfrac{1}{{x – 1}}}\
begin{array}{l}
Leftrightarrow dfrac{{2{rm{x}} – 1}}{{x – 1}} + dfrac{{x – 1}}{{x – 1}} = dfrac{1}{{x – 1}}\
Rightarrow 2x – 1 + x – 1 = 1
end{array}\
begin{array}{l}
Leftrightarrow 3{rm{x}} – 2 = 1\
Leftrightarrow 3x = 1 + 2
end{array}\
{ Leftrightarrow 3{rm{x}} = 3}\
{ Leftrightarrow {rm{x}}{kern 1pt} {rm{ = }}{kern 1pt} {rm{3:3}}}\
{ Leftrightarrow {rm{x}}{kern 1pt} {rm{ = }}{kern 1pt} 1left( text{loại} right)}
end{array})

Vậy phương trình vô nghiệm.


LG b.

( dfrac{5x}{2x+2}+1=-dfrac{6}{x+1})

Phương pháp giải:

Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình

Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.

Bước 4: Kết luận.

Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho.

Giải chi tiết:

ĐKXĐ: (x ne -1)

(matrix{dfrac{{5{text{x}}}}{{2{text{x}} + 2}} + 1 =  – dfrac{6}{{x + 1}} hfill  cr {  Leftrightarrow dfrac{{5{text{x}}}}{{2left( {{text{x}} + 1} right)}} + 1 =  – dfrac{6}{{x + 1}}} hfill  cr  matrix{ Leftrightarrow dfrac{{5{text{x}}}}{{2left( {{text{x}} + 1} right)}} + dfrac{{2x + 2}}{{2left( {x + 1} right)}} =  – dfrac{{6.2}}{{2left( {x + 1} right)}} hfill cr  Rightarrow 5x + 2x + 2 =  – 12 hfill cr}  hfill  cr { Leftrightarrow 7{rm{x}} + 2 =  – 12} hfill  cr { Leftrightarrow 7{rm{x}} =  – 12 – 2} hfill  cr { Leftrightarrow 7{rm{x}} =  – 14} hfill  cr { Leftrightarrow x = left( { – 14} right):7} hfill  cr { Leftrightarrow {rm{x}}{kern 1pt} {rm{ = }} – 2left( text{thỏa mãn} right)} hfill  cr  } )

READ:  Lesson 3 Unit 10 trang 68,69 SGK tiếng Anh 5 mới - Tiếng Anh Mới

Vậy phương trình có nghiệm (x = -2).


LG c.

(x +  dfrac{1}{x}= x^2+dfrac{1}{x^{2}});

Phương pháp giải:

Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình

Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.

Bước 4: Kết luận.

Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho.

Giải chi tiết:

ĐKXĐ: (x ne 0).

(begin{array}{l}
x + dfrac{1}{x} = {x^2} + dfrac{1}{{{x^2}}}\ Leftrightarrow dfrac{{{x^3}}}{{{x^2}}} + dfrac{x}{{{x^2}}} = dfrac{{{x^4}}}{{{x^2}}} + dfrac{1}{{{x^2}}}\
Rightarrow {x^3} + x = {x^4} + 1\
Leftrightarrow {x^4} – {x^3} – x + 1 = 0\
Leftrightarrow {x^3}left( {x – 1} right) – left( {x – 1} right) = 0\
Leftrightarrow left( {x – 1} right)left( {{x^3} – 1} right) = 0\
Leftrightarrow left[ begin{array}{l}
x – 1 = 0\
{x^3} – 1 = 0
end{array} right. \Leftrightarrow left[ begin{array}{l}
x – 1 = 0\
{x^3}  = 1
end{array} right. \Leftrightarrow x = 1left( text{thỏa mãn} right)
end{array})

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất (x = 1). 


LG d.

( dfrac{x+3}{x+1}+dfrac{x-2}{x} = 2).

Phương pháp giải:

Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình

Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.

Bước 4: Kết luận.

Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho.

Giải chi tiết:

 ĐKXĐ: (x ne 0; xne-1).

READ:  Soạn bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga siêu ngắn

(begin{array}{l}
dfrac{{x + 3}}{{x + 1}} + dfrac{{x – 2}}{x} = 2\
Leftrightarrow dfrac{{xleft( {x + 3} right)}}{{xleft( {x + 1} right)}} + dfrac{{left( {x – 2} right)left( {x + 1} right)}}{{xleft( {x + 1} right)}} = dfrac{{2xleft( {x + 1} right)}}{{xleft( {x + 1} right)}} \Rightarrow xleft( {x + 3} right) + left( {x – 2} right)left( {x + 1} right) = 2xleft( {x + 1} right)
\Leftrightarrow {x^2} + 3{rm{x}} + {x^2} – 2{rm{x}} + x – 2 = 2{{rm{x}}^2} + 2{rm{x}}\
Leftrightarrow 2{{rm{x}}^2} + 2{rm{x}} – 2, – 2{{rm{x}}^2} – 2{rm{x}} = 0\
Leftrightarrow 0x = 2left( text{Vô nghiệm} right)
end{array})

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm

 


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Bài 28 trang 22 SGK Toán 8 tập 2 timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12