Bài 21 trang 68 SGK Toán 8 tập 2 – Môn Toán

Đề bài

a) Cho tam giác (ABC) với đường trung tuyến (AM) và đường phân giác (AD). Tính diện tích tam giác (ADM), biết (AB= m, AC= n;( n>m)) và diện tích của tam giác (ABC) là (S).

b) Cho (n = 7cm, m = 3cm). Hỏi diện tích tam giác (ADM) chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích tam giác (ABC).

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Áp dụng: Tính chất đường phân giác trong tam giác. Trong một tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn ấy.

Lời giải chi tiết

a) Ta có (AD) là đường phân giác của (∆ABC) (gt) nên

(dfrac{{B{rm{D}}}}{{DC}} = dfrac{{AB}}{{AC}}) (Tính chất đường phân giác của tam giác)
(dfrac{S_{ABD}}{S_{ADC}} = dfrac{DB}{DC}) (do hai tam giác có chung chiều cao từ đỉnh A) 

Nên (dfrac{S_{ABD}}{S_{ADC}} = dfrac{DB}{DC}= dfrac{AB}{AC}= dfrac{m}{n}) 

(eqalign{
& Rightarrow  {{{S_{ADC}}} over {{S_{ABD}}}} = {n over m} cr
& Rightarrow {{{S_{ADC}}} over {{S_{ABD}}}} + 1 = {n over m} + 1 cr
& Rightarrow {{{S_{ADC}} + {S_{ABD}}} over {{S_{ABD}}}} = {{n + m} over m} cr} )

( Rightarrow dfrac{S_{ABD}}{S_{ADC}+S_{ABD}}= dfrac{m}{n+m}) 

hay (dfrac{S_{ABD}}{S_{ABC}}= dfrac{m}{n+m}) 

( Rightarrow {S_{AB{rm{D}}}} = dfrac{{mS}}{{n + m}})

Vì (AM) là trung tuyến của (∆ABC) (gt) (Rightarrow S_{ABM}= dfrac{1}{2}S_{ABC}).

Có (AB < AC( m<n)) vì (AD) là đường phân giác, (AM) là đường trung tuyến kẻ từ (A) nên (AD) nằm giữa (AB) và (AM).

( Rightarrow S_{ADM}= S_{ABM}- S_{ABD})

( Rightarrow S_{ADM} = dfrac{1}{2}S -dfrac{m}{n+m}S )(,= dfrac{S(m+n-2m)}{2(m+n)})

(S_{ADM}= dfrac{S(n -m)}{2(m+n)}) (với (n>m))

READ:  Bài 11. Nhân hai số nguyên cùng dấu

b) Khi (n = 7cm, m = 3cm) ta có:

({S_{A{rm{D}}M}} = dfrac{{7 – 3}}{{2left( {7 + 3} right)}}.S = dfrac{S}{5} = dfrac{{20.S }}{100} )(,= 20% S)

Vậy (S_{ADM} = 20%S_{ABC}).


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Bài 21 trang 68 SGK Toán 8 tập 2 timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối