Bài 2 trang 30 SGK Giải tích 12 – Môn Toán

LG a

Tìm các tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số:

(y=dfrac{2-x}{9-x^2})

Phương pháp giải:

– Đường thẳng (y=y_0) là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (y = fleft( x right)) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau thỏa mãn: (mathop {lim }limits_{x to  + infty } fleft( x right) = {y_0};,,mathop {lim }limits_{x to  – infty } fleft( x right) = {y_0}).

– Đường thẳng (x=x_0) là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số (y = fleft( x right)) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn:

(begin{array}{l}mathop {lim }limits_{x to x_0^ + } fleft( x right) = + infty ;,,mathop {lim }limits_{x to x_0^ – } fleft( x right) = – infty \mathop {lim }limits_{x to x_0^ + } fleft( x right) = – infty ;,,mathop {lim }limits_{x to x_0^ – } fleft( x right) = + infty end{array})

Lời giải chi tiết:

TXĐ: (D = Rbackslash left{ { pm 3} right})

(mathop {lim }limits_{xrightarrow (-3)^+}dfrac{2-x}{9-x^2}=+infty) nên đường thẳng (x=-3) là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

(mathop {lim }limits_{xrightarrow 3^+}dfrac{2-x}{9-x^2}=+infty) nên đường thẳng (x=3) là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

(mathop {lim }limits_{xrightarrow +infty }dfrac{2-x}{9-x^2}=0) nên đường thẳng: (y = 0) là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.


LG b

(y=dfrac{x^2+x+1}{3-2x-5x^2})

Lời giải chi tiết:

TXĐ: (D = Rbackslash left{ { – 1;dfrac{3}{5}} right})

(begin{array}{l} mathop {lim }limits_{x to {{left( { – 1} right)}^ + }} dfrac{{{x^2} + x + 1}}{{3 – 2x – 5{x^2}}} = + infty ;\mathop {lim }limits_{x to {{left( { – 1} right)}^ – }} dfrac{{{x^2} + x + 1}}{{3 – 2x – 5{x^2}}} = – infty \ mathop {lim }limits_{x to {{left( {dfrac{3}{5}} right)}^ + }} dfrac{{{x^2} + x + 1}}{{3 – 2x – 5{x^2}}} = – infty ;\ mathop {lim }limits_{x to {{left( {dfrac{3}{5}} right)}^ – }} dfrac{{{x^2} + x + 1}}{{3 – 2x – 5{x^2}}} = + infty end{array})

READ:  Lời bài hát Hoa nở không màu - Hoài Lâm

Nên đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng: (x=-1;x=dfrac{3}{5}).

Vì: (mathop {lim }limits_{x to – infty } dfrac{{{x^2} + x + 1}}{{3 – 2x – 5{x^2}}} = – dfrac{1}{5};) ( mathop {lim }limits_{x to + infty } dfrac{{{x^2} + x + 1}}{{3 – 2x – 5{x^2}}} = – dfrac{1}{5})

Nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng (y=-dfrac{1}{5}).


LG c

(y=dfrac{x^2-3x+2}{x+1})

Lời giải chi tiết:

TXĐ: (D = Rbackslash left{ { – 1} right})

(mathop {lim }limits_{x to {{( – 1)}^ – }} dfrac{{{x^2} – 3x + 2}}{{x + 1}} = – infty 😉 (mathop {lim }limits_{x to {{( – 1)}^ +}} dfrac{{{x^2} – 3x + 2}}{{x + 1}} = + infty) nên đường thẳng (x=-1) là một tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

(underset{xrightarrow -infty }{lim}dfrac{x^{2}-3x+2}{x+1}=underset{xrightarrow -infty }{lim}dfrac{x^2(1-dfrac{3}{x}+dfrac{2}{x^{2}})}{x(1+dfrac{1}{x})}=-infty) và (underset{xrightarrow +infty }{lim}dfrac{x^{2}-3x+2}{x+1}=+infty) nên đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.


LG d

(y=dfrac{sqrt {x}+1}{sqrt {x}-1})

Lời giải chi tiết:

Hàm số xác định khi: (left{begin{matrix} xgeq 0\ sqrt{x}-1neq 0 end{matrix}right. Leftrightarrow left{begin{matrix} xgeq 0\ xneq 1 end{matrix}right.)

( Rightarrow D = left[ {0; + infty } right)backslash left{ 1 right})

Vì (mathop {lim }limits_{xrightarrow 1^-}dfrac{sqrt{x}+1}{sqrt{x}-1}=-infty) nên đường thẳng (x = 1) là một tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vì (mathop {lim }limits_{xrightarrow +infty }dfrac{sqrt{x}+1}{sqrt{x}-1}=mathop {lim }limits_{xrightarrow +infty }dfrac{sqrt{x}(1+dfrac{1}{sqrt{x}})}{sqrt{x}(1-dfrac{1}{sqrt{x}})}=1) nên đường thẳng (y = 1) là một tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Chú ý: Có thể sử dụng MTCT để tính toán các giới hạn.


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Bài 2 trang 30 SGK Giải tích 12 timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn