Bài 172 : Luyện tập chung – VBT Toán

Bài 1

Số dân của 4 tỉnh (theo số liệu năm 2011) được cho trong bảng sau :

Tỉnh

Hà Giang

Quảng Bình

Nình Thuận

Cà Mau

Số dân

746 300

853 000

569 000

1 214 900

Tên các tỉnh có số dân Từ ít đến nhiều (trong bảng trên) là……………..

Phương pháp giải:

So sánh số dân của các tỉnh rồi sắp xếp các tỉnh có số dân theo thứ tự từ ít đến nhiều.

Lời giải chi tiết:

Ta có : 569 000  <  746 300  <  853 000  <  1 214 900.

Vậy tên các tỉnh có số dân từ ít đến nhiều là: Ninh Thuận; Hà Giang ; Quảng Bình ; Cà Mau.


Bài 2

Tính: 

a) (displaystyle frac{4}{7} + frac{5}{{14}} – frac{1}{2})

b) (displaystyle frac{9}{{17}} + frac{9}{{34}} times frac{2}{3} )

c)(displaystyle frac{5}{9} times frac{3}{{10}}:frac{7}{{12}} )

Phương pháp giải:

– Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện tính phép nhân, chia trước, thực hiện phép cộng, trừ sau.

– Biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ hoặc chỉ có phép nhân và phép chia thì ta thực hiện lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) (displaystyle frac{4}{7} + frac{5}{{14}} – frac{1}{2} = frac{{8 }}{{14}}  + frac{5}{{14}}- frac{1}{2})(displaystyle = frac{{13}}{{14}} – frac{1}{2} = frac{{13 }}{{14}} – frac{7}{14}= frac{6}{{14}} = frac{3}{7})

b) (displaystyle frac{9}{{17}} + frac{9}{{34}} times frac{2}{3} = frac{9}{{17}} + frac{{9 times 2}}{{34 times 3}})(displaystyle = frac{9}{{17}} + frac{3}{{17}} = frac{{9 + 3}}{{17}} = frac{{12}}{{17}}) 

c) (displaystyle frac{5}{9} times frac{3}{{10}}:frac{7}{{12}} = frac{{5 times 3}}{{9 times 10}}:frac{7}{{12}})(displaystyle = frac{1}{6} times frac{{12}}{7} = frac{{1 times 12}}{{6 times 7}} = frac{2}{7})

READ:  Câu hỏi thi hái hoa dân chủ

Bài 3

Tìm (displaystyle x) : 

a) (displaystyle x – frac{5}{6} = frac{2}{3})                                          b) (displaystyle x:frac{2}{5} = 10)

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc:

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

– Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

(displaystyle begin{array}{l}a) ;x – dfrac{5}{6} = dfrac{2}{3}\ ;;;;x = dfrac{2}{3} + dfrac{5}{6} \ ;;;;x = dfrac{{9}}{6}=dfrac{3}{2}end{array})

(displaystyle begin{array}{l}b);x:dfrac{2}{5} = 10\ ;;;;x{rm{ }} = {rm{ }}10 times dfrac{2}{5}\ ;;;;x = 4end{array}) 


Bài 4

 Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 198.

Phương pháp giải:

Vì ba số đó là ba số tự nhiên liên tiếp nên hai số liền nhau hơn hoặc kém nhau 1 đơn vị.

Vẽ sơ đồ biểu thị ba số, sau đó dựa vào sơ đồ tìm số thứ nhất, sau đó lần lượt tìm hai số còn lại. 

Lời giải chi tiết:

Vì ba số đó là ba số tự nhiên liên tiếp nên hai số liền nhau hơn hoặc kém nhau 1 đơn vị.

Ta có sơ đồ :

Ba lần số thứ nhất bằng:

            (198 – (1 + 1 + 1) = 195)

Số thứ nhất là:

            (195 : 3 = 65)

Số thứ hai là:

             (65 + 1 = 66)

Số thứ ba là:

             ( 66 + 1 = 67)

Vậy ba số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng (198) lần lượt là ( 65,; ;66,;; 67).

READ:  Bài 22: Vệ sinh hô hấp

Lưu ý : Cũng có thể giải như sau :

Nhận xét : Trung bình cộng của ba số tự nhiên liên tiếp chính là số ở giữa ba số đó, hay chính là số thứ hai.

Số thứ hai là : 

             (198 : 3 = 66)

Số thứ nhất là:

             (66 -1 = 65)

Số thứ ba là:

             ( 66 + 1 = 67)

Vậy ba số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng (198) lần lượt là ( 65,; ;66,;; 67).


Bài 5

Một lớp học có 33 học sinh, trong đó có số học sinh trai bằng (dfrac{4}{7}) số học sinh gái. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số học sinh trai gồm 4 phần bằng nhau thì số học sinh gái gồm 7 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số học sinh trai (lấy giá trị một phần nhân với số phần biểu diễn số học sinh trai).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước.

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ : 

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

7 + 4 = 11 (phần)

Lớp học đó có số học sinh trai là:

 33 : 11 × 4 = 12 (học sinh)

Đáp số : 12 học sinh.


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Bài 172 : Luyện tập chung timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là