Bài 107 : So sánh hai phân số cùng mẫu số – VBT Toán

Bài 1

Điền dấu ((>,,=,,<)) thích hợp vào chỗ chấm :

(displaystyle{4 over 7}…{3 over 7},,,,,,,,,,,,,,,,,,quad quadquadquad{8 over {15}}…{{11} over {15}}) (displaystyle,,,,,,,,,,,,,,,,,,quadquadquad{8 over {17}}…{{11} over {17}})

(displaystyle{9 over {11}}…{{12} over {11}},,,,,,,,,,,,,,,,,;quadquadquad{{13} over {15}}…{9 over {15}}) (displaystyle,,,,,,,,,,,,,,,,quadquadquad{{17} over {42}}…{{32} over {42}})

Phương pháp giải:

Trong hai phân số cùng mẫu số:

– Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.

– Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

– Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

(displaystyle{4 over 7}>{3 over 7},,,,,,,,,,,,,,,,,,quad quadquadquad{8 over {15}}<{{11} over {15}}) (displaystyle,,,,,,,,,,,,,,,,,,quadquadquad{8 over {17}}<{{11} over {17}})

(displaystyle{9 over {11}}<{{12} over {11}},,,,,,,,,,,,,,,,,;quadquadquad{{13} over {15}}>{9 over {15}}) (displaystyle,,,,,,,,,,,,,,,,quadquadquad{{17} over {42}}<{{32} over {42}})


Bài 2

Điền dấu ((>,,=,,<)) thích hợp vào chỗ chấm:

(displaystyle{9 over 4}…1,,,,,,,,,,,,,,,,,,quadquadquad{{18} over {15}}…1) (displaystyle,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,quadquadquad{{17} over {17}}…1)

(displaystyle{8 over 5}…1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,quadquadquad{{13} over {15}}…1) (displaystyle,,,,,,,,,,,,,,,,,,,quadquadquad{{23} over {24}}…1)

Phương pháp giải:

– Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn (1).

– Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn (1).

– Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số bằng (1).

Lời giải chi tiết:

 (displaystyle{9 over 4}>1,,,,,,,,,,,,,,,,,,quadquadquad{{18} over {15}}>1) (displaystyle,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,quadquadquad{{17} over {17}}=1)

(displaystyle{8 over 5}>1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,quadquadquad{{13} over {15}}<1) (displaystyle,,,,,,,,,,,,,,,,,,,quadquadquad{{23} over {24}}<1)


Bài 3

Các phân số bé hơn (1), có mẫu là (4) tử số khác (0) là : ……

Phương pháp giải:

Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn (1). 

READ:  Project trang 35 Unit 3 SGK Tiếng Anh 7 mới - Tiếng Anh Mới

Lời giải chi tiết:

 Các phân số bé hơn (1), có mẫu là (4) tử số khác (0) là :

(displaystyle {1 over 4})    ;             (displaystyle{2 over 4})     ;             (displaystyle{3 over 4}).


Bài 4

Viết các phân số (displaystyle{4 over 7};{3 over 7};{6 over 7}) theo thứ tự từ bé đến lớn. 

Phương pháp giải:

– So sánh các phân số rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. 

– Áp dụng cách so sánh hai phân số cùng mẫu số:

 Trong hai phân số cùng mẫu số :

+ Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.

+ Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

+ Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

So sánh các phân số đã cho ta có : 

(displaystyle{3 over 7}<{4 over 7}<{6 over 7})

Các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn là :

(displaystyle{3 over 7};;;;{4 over 7};;;;{6 over 7}).


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Bài 107 : So sánh hai phân số cùng mẫu số timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối