Bài 10: Photpho – Tìm đáp án, giải bài tập, để học tốt

Video 1: Giới thiệu về Phopho

1. Vị trí và cấu hình electron nguyên tử

– Cấu hình e: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3.

– Ví trí: Z = 15, chu kì 3, nhóm VA

– Hoá trị có thể  có của P: 5 và 3

2. Tính chất vật lí

P trắng và P đỏ

Hình 1: P trắng và P đỏ

– P trắng:

+ Trạng thái – màu sắc: Chất rắn, trong suốt, màu trắng hoặc hơi vàng

+ Tính tan: Không tan trong nước

+ Tính độc – Tính bền: Không độc – Bền ở điều kiện thường

+ Tính phát quang: Phát quang màu lục nhạt trong bóng tối

– P đỏ:

+ Trạng thái – màu sắc: Chất bột, màu đỏ

+ Tính tan: Không tan trong các dung môi thường

+ Tính độc – Tính bền: Rất độc, gây bỏng nặng khi rơi vào da – Không bền, dễ bốc cháy trong không khí

+ Tính phát quang: Không phát quang trong bóng tối

 

Sơ đồ chuyển hóa giữa Photpho trắng và Photpho đỏ

Hình 2: Sơ đồ chuyển hóa giữa Photpho trắng và Photpho đỏ

READ:  Thiên nhiên trang 135 SGK Tiếng Việt

3. Tính chất hóa học

Dự đoán tính chất của Phopho

3.1. Tính oxi hoá

P + 3Na → Na3P

2P + 3Ca → Ca3P2 (canxi photphua)

2P + 3Zn → Zn3P2 (Kẽm photphua)

3.2. Tính khử

– Khi tác dụng với phi kim hoạt động và những chất oxi hoá mạnh.

– Với oxi:

5O2 (dư) + 4P → 2P2O5 (Điphotpho pentaoxit)

3O2 (thiếu) + 4P → 2P2O3 (Điphotpho trioxit)

Video 2: Phản ứng giữa Photpho và Oxi

–  Với clo:

5Cl2 (dư) +2P → 2PCl5 (photpho pentaclorua)

3Cl2 (thiếu) + 2P → 2PCl3 (photpho triclorua)

– Với hợp chất: P + 5HNO3 đ,n → H3PO4 + 5NO2 + H2O

4. Ứng dụng

ứng dụng của photpho

Hình 3: Ứng dụng của photpho

5. Trạng thái tự nhiên

Hai khoáng vật chính của photpho

Hình 4: Hai khoáng vật chính của photpho

6. Sản xuất

– Trong công nghiệp, photpho đỏ được sản xuất bằng cách nung hỗn hợp quặng photphorit (hoặc apatit), cát và than cốc ở 1200C trong lò điện.

Ca3(PO4)2 + 3 SiO2 + 5C → 5CO +  2Phơi + 3CaSiO3

– Lào Cai là một trong những tỉnh giàu tài nguyên khoáng sản nhất Việt Nam với 35 loại khoáng sản khác nhau. Trong đó có nhiều loại khoáng sản như apatít, đồng, sắt, graphít, nguyên liệu cho gốm, sứ, thuỷ tinh,… với trữ lượng lớn nhất cả nước. 

7. Tổng kết

Sơ đồ tư duy bài Photpho

Hình 5: Sơ đồ tư duy bài Photpho

Bài 1:

Chọn một phương án đúng để điền cụm từ vào chỗ trống khi so sánh tính chất vật lí của P trắng và P đỏ sau: 

– P trắng: 

+ Trạng thái, màu sắc: …

+ Cấu trúc phân tử: …

+ Tính tan: …

+ Tính độc: …

+ Tính bền: …

READ:  Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học - Số 5

+ Khả năng phát quang: …

– P đỏ: 

+ Trạng thái, màu sắc: …

+ Cấu trúc phân tử: …

+ Tính tan: …

+ Tính độc: …

+ Tính bền: …

+ Khả năng phát quang: …

(1) chất rắn, trong suốt, màu trắng hoặc vàng nhạt

(2) cấu trúc polime (Pn)

(3) không tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ

(4) chất bột, màu đỏ

(5) phát quang màu lục nhạt trong bóng tối

(6) không độc

(7) không tan trong các dung môi thông thường

(8) bền ở nhiệt độ thường.

(9) không phát quang trong bóng tối

(10) không bền.

(11) rất độc, gây bỏng nặng khi rơi vào da. 

(12) cấu trúc mạng tinh thể ptử (P4)

Hướng dẫn:

– P trắng: 

+ Trạng thái, màu sắc: (1)

+ Cấu trúc phân tử: (12)

+ Tính tan: (3)

+ Tính độc: (11)

+ Tính bền: (10)

+ Khả năng phát quang: (5)

– P đỏ: 

+ Trạng thái, màu sắc: (4)

+ Cấu trúc phân tử: (2)

+ Tính tan: (7)

+ Tính độc: (6)

+ Tính bền: (8) 

+ Khả năng phát quang: (9)

Bài 2:

Giải thích tại sao ở điều kiện thường photpho hoạt động hơn nitơ mặc dù độ âm điện của photpho (2,19) nhỏ hơn độ âm điện của nitơ (3,04)?

Hướng dẫn:

Liên kết trong phân tử photpho là liên kết đơn, kém bền vững hơn liên kết ba trong phân tử nitơ. Vì vậy ở điều kiện thường photpho hoạt động hơn nitơ.

Bài 3:

Dựa vào khả năng bốc cháy khác nhau của photpho trắng và photpho đỏ, cho biết dạng thù hình nào của photpho hoạt động mạnh hơn?

READ:  Suggestions - Lời đề nghị - Tiếng Anh

Hướng dẫn:

Photpho trắng và photpho đỏ

P trắng hoạt động hóa học mạnh hơn P đỏ.

Bài 4:

Cho các chất sau: Ca3P2, P, P2O3, PCl5, H3PO4.

Hãy xác định số oxi hóa của P.

Cho biết các số oxi hoá có thể có của photpho trong hợp chất. Từ đó dự đoán tính chất hoá học của photpho?    

Hướng dẫn:

Số oxi hóa của P ở các chất Ca3P2, P, P2O3, PCl5, H3PO4 lần lượt là: (-3), (0), (+3), (+5), (+5)

Dự đoán tính chất của Phopho

Bài 5:

Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: Với D là hợp chất của Photpho

Hướng dẫn:

Các phương trình phản ứng như sau:

Ca3(PO4)2 + 3SiO2 + 5C →  3CaSiO3 + 2P + 5CO

2P    +   3Ca   →  Ca3P2

Ca3P2   +   6HCl   →   3CaCl2  +   2PH3

2PH3     +    4O2   →  P2O5 + 3H2O

Vậy A là Phopho, B là  Ca3P2, C là PH3, D là  P2O5 

Bài 6:

Nhận định nào đúng, nhận định nào sai trong các nhận định sau? 

1. P ở ô thứ 15, chu kì 3, nhóm VA

2. Bảo quản P trắng bằng cách đậy kín trong lọ có không khí

3. P đỏ hoạt động mạnh hơn P trắng

4. Trong hợp chất, P có số oxi hóa: -3, +3 và +5

5. P chỉ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với oxi

6. P đỏ phát quang màu lục nhạt trong bóng tối

Hướng dẫn:

1. Đúng

2. Sai

3. Sai

4. Đúng

5. Sai

6. Sai

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn