Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

1. Đoạn mạch có chứa nguồn điện ( nguồn phát điện)

({U_{AB}} = E{rm{ }}-{rm{ }}Ileft( {r{rm{ }} + {rm{ }}R} right))

  • Hay (I = frac{{E – {U_{AB}}}}{{r + R}} = frac{{E – {U_{AB}}}}{{{R_{AB}}}})

  • Lưu ý : Chiều tính hiệu điện thế ({U_{AB}})  là chiều từ A đến B : Nếu đi theo chiều này mà gặp cực dương của nguồn trước thì suất điện động được lấy giá trị dương , dòng điện có chiều từ B đến A ngược với chiều tính hiệu điện thế thì tổng độ giảm điện thế (Ileft( {r + {rm{ }}R} right))  được lấy giá trị âm

2. Ghép các nguồn thành bộ

2.1. Bộ nguồn ghép nối tiếp:

  • Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm n nguồn điện được ghép nối tiếp với nhau, trong đó cực âm của nguồn điện trước được nối bằng dây dẫn với cực dương của nguồn điện tiếp sau thành dãy liên tiếp.

(begin{array}{l}
{E_b} = {E_1} + {E_2} +  ldots .. + {E_n}\
{r_b} = {r_1} + {r_2} +  ldots  + {r_n}
end{array})

({E_b} = nE)   và  ({{rm{r}}_{rm{b}}}{rm{ =  nr}}).

2.2. Bộ nguồn ghép song song:

  • Bộ nguồn song song là bộ nguồn gồm n nguồn điện giống nhau được ghép song song với nhau, trong đó nối cực dương của các nguồn vào cùng điểm A và nối các cực âm các nguồn vào cùng điểm B.

READ:  Listen and read - Unit 2 trang 13 SGK Tiếng Anh 9 - Tiếng Anh

({E_b} = E); 

({r_b} = frac{r}{m})

3. Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng

  • Nếu có m dãy, mỗi dãy có n nguồn mỗi nguồn có suất điện động E, điện trở trong r ghép nối tiếp  thì :

({E_{b}} = n.E{rm{ }};{rm{ }}{r_b} = frac{{nr}}{m})

Bài 1:

Cho mạch điện như hình vẽ

(xi  = 6V;r = 1Omega ); (R = 2Omega ;{U_{AB}} = 3V) . Tìm I? 

Hướng dẫn giải

Ta có:

(begin{array}{l}
I = frac{{xi  – {U_{AB}}}}{{R + r}}\
 = frac{{6 – 3}}{{2 + 1}} = 1(A)
end{array})

Bài 2:

Cho mạch điện như hình vẽ:

(xi  = 6V;r = 1Omega ) ; (R = 2Omega ;{rm{ }}I = 3A) . Tìm UAB ?

Hướng dẫn giải

({U_{AB}} =  – xi  + I(r + R))

Bài 3:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

Biết: (xi  = 1,5{rm{ }}V,r = 1Omega ,{rm{ }}R = 6Omega ).

Tính cường độ dòng điện qua mạch chính.

Hướng dẫn giải

({xi _b} = 2xi  + 3xi  = 5xi  = 5.1,5 = 7,5V)

({r_b} = frac{{2r}}{2} + 3r = 4r = 4Omega )

(I = frac{{{xi _b}}}{{R + {r_b}}} = frac{{7,5}}{{6 + 4}} = 0,75A)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl
Kể lại truyện Tấm Cám theo lời của nhân vật Tấm – Bài văn mẫu lớp 10 đạt điểm cao | Lize.vn