Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 3 – Môn Toán

Bài 1

Trả lời các câu hỏi sau:

a) Sợi dây 18m dài gấp mấy lần sợi dây 6m ?

b) Bao gạo 35kg cân nặng gấp mấy lần bao gạo 5kg ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số lớn gấp số bé bao nhiêu lần thì ta lấy số lớn chia cho số bé.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có : 18 : 6 = 3 (lần)

Vậy sợi dây 18m dài gấp 3 lần sợi dây 6m.

b) Ta có : 35 : 5 = 7 (lần)

Vậy bao gạo 35kg nặng gấp 7 lần bao gạo 5kg.


Bài 2

Có 4 con trâu và 20 con bò. Hỏi số bò gấp mấy lần số trâu ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy số bò chia cho số trâu.

Lời giải chi tiết:

Số bò gấp số trâu số lần là :

20 : 4 = 5 (lần)

Đáp số: 5 lần.


Bài 3

Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được 127kg cà chua, ở thửa ruộng thứ hai được nhiều gấp 3 lần số cà chua ở thửa ruộng thứ nhất. Hỏi thu hoạch ở cả hai thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam cà chua ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

– Tìm khối lượng cà chua thu hoạch được ở thửa ruộng thứ hai : Lấy 127kg nhân với 3.

– Tính tổng khối lượng cà chua của thửa ruộng thứ nhất và thửa ruộng thứ hai.

Lời giải chi tiết:

Số cà chua thu hoạch ở thửa ruộng thứ hai là :

        127 x 3 = 381 (kg)

READ:  Bài 8 trang 10 SGK Toán 9 tập 1 - Môn Toán

Số cà chua thu hoạch ở cả hai thửa ruộng là :

       127 + 381 = 508 (kg)

                 Đáp số : 508 kg.

Cách khác :

Tổng số phần bằng nhau là :

       1 + 3 = 4 (phần)

Số cà chua thu hoạch ở cả hai thửa ruộng là :

      127 x 4 = 508 (kg)

               Đáp số : 508 kg.


Bài 4

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Số lớn

15

30

42

42

70

32

Số bé

3

5

6

7

7

4

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị

12

         

Số lớn gấp mấy lần số bé ?

5

         

Phương pháp giải:

 – Tìm số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị ta lấy số lớn trừ đi số bé.

– Tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé.

– Tính rồi điền kết quả thích hợp vào các ô trống.

Lời giải chi tiết:

Số lớn

15

30

42

42

70

32

Số bé

3

5

6

7

7

4

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị

12

25

36

35

63

28

Số lớn gấp mấy lần số bé ?

5

6

7

6

10

8

 


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 3 timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối