Bài 1, 2, 3, 4 trang 31 SGK Toán 2 – Môn Toán

Bài 1

– Trong hình tròn có mấy ngôi sao ?

– Trong hình vuông có mấy ngôi sao ?

– Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn mấy ngôi sao ?

– Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông mấy ngôi sao ?

b) Em phải vẽ thêm mấy ngôi sao nữa vào trong hình tròn để số ngôi sao ở trong hai hình bằng nhau ?

Phương pháp giải:

– Đếm số ngôi sao trong hình tròn và hình vuông.

– Lấy số ngôi sao trong hình vuông trừ đi số ngôi sao trong hình tròn.

– Vẽ thêm số ngôi sao bằng kết quả phép trừ vừa tính được.

Lời giải chi tiết:

a) – Trong hình tròn có 5 ngôi sao.

    – Trong hình vuông có 7 ngôi sao.

    – Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn 2 ngôi sao (7 – 5 = 2)

    – Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông 2 ngôi sao (7 – 5 = 2)

b) Phải vẽ thêm 2 ngôi sao nữa vào trong hình tròn để số ngôi sao ở trong hai hình bằng nhau.


Bài 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Anh             : 16 tuổi

Anh hơn em :  5 tuổi

Em              : … tuổi ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm số tuổi của em thì ta lấy số tuổi của anh trừ đi 5 tuổi.

READ:  Bài 44 trang 98 SGK Toán 7 tập 1 - Môn Toán

Lời giải chi tiết:

Em có số tuổi là: 

16 – 5 = 11 (tuổi)

Đáp số: 11 tuổi.


Bài 3

Giải các bài toán theo tóm tắt sau:

Em              : 11 tuổi

Anh hơn em :  5 tuổi

Anh             : … tuổi ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm số tuổi của anh ta lấy số tuổi của em cộng với 5 tuổi.

Lời giải chi tiết:

Anh có số tuổi là:

        11 + 5 = 16 (tuổi)
Đáp số: 16 tuổi.


Bài 4

Tòa nhà thứ nhất có 16 tầng, tòa nhà thứ hai có ít hơn tòa nhà thứ nhất 4 tầng. Hỏi tòa nhà thứ hai có bao nhiêu tầng ?

Phương pháp giải:

Tòa 1 : 16 tầng

Tòa 2 ít hơn tòa 1 : 4 tầng

Tòa 2 : … tầng ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số tầng của tòa nhà thứ nhất trừ đi 4.

Lời giải chi tiết:

Tòa nhà thứ hai có số tầng là:

16 – 4 = 12 (tầng)

Đáp số: 12 tầng.


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Bài 1, 2, 3, 4 trang 31 SGK Toán 2 timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối