Bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 4 – Môn Toán

Bài 1

Phân số thứ nhất là (dfrac{4}{5}), phân số thứ hai là (dfrac{2}{7}). Hãy tính tổng, hiệu, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai. 

Phương pháp giải:

– Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng mẫu số.

– Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

– Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

Tính tổng: (dfrac{4}{5}+dfrac{2}{7}=dfrac{28}{35}+dfrac{10}{35}= dfrac{38}{35})

Tính hiệu: (dfrac{4}{5}-dfrac{2}{7}= dfrac{28}{35}+ dfrac{10}{35}= dfrac{18}{35})

Tính tích: (dfrac{4}{5}times dfrac{2}{7}=dfrac{8}{35})

Tính thương:  (dfrac{4}{5}: dfrac{2}{7}=dfrac{4}{5}times dfrac{7}{2}) (= dfrac{28}{10}= dfrac{14}{5})


Bài 2

Số ?

 a)    

b) 

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức: 

a) Số bị trừ (=) Hiệu (+) Số trừ  ;    Số trừ (=) Số bị trừ (-) Hiệu  ;     Hiệu (=) Số bị trừ (-) Số trừ.

b) Tích (=) Thừa số (times) Thừa số  ;     Thừa số (=) Tích (:) Thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết:

a) Cột thứ nhất: (dfrac{4}{5}-dfrac{1}{3}=dfrac{12}{15}-dfrac{5}{15})(=dfrac{7}{15}), viết (dfrac{7}{15}) vào ô trống.

Cột thứ hai: (dfrac{1}{2}+ dfrac{1}{4}=dfrac{4}{8}+ dfrac{2}{8}) (=dfrac{6}{8}= dfrac{3}{4}), viết (dfrac{3}{4}) vào ô trống.

Cột thứ ba: (dfrac{7}{9}-dfrac{1}{5}=dfrac{35}{45}-dfrac{9}{45}=dfrac{26}{45}), viết (dfrac{26}{45}) vào ô trống.

Ta có kết quả như sau:

b) Cột thứ nhất: (dfrac{2}{3}times dfrac{4}{7}= dfrac{8}{21}), viết (dfrac{8}{21}) vào ô trống.

Cột thứ hai: (dfrac{8}{9}: dfrac{1}{3}=dfrac{8}{9}times dfrac{3}{1}= dfrac{24}{9}=dfrac{8}{3}), viết (dfrac{8}{3}) vào ô trống. 

Cột thứ ba: (dfrac{6}{11}:dfrac{2}{9}=dfrac{6}{11}times dfrac{9}{2}= dfrac{54}{22}= dfrac{27}{11}), viết (dfrac{27}{11}) vào ô trống.

READ:  Đại từ - Soạn văn siêu ngắn

Ta có kết quả như sau:

 


Bài 3

Tính:

a) (dfrac{2}{3}+ dfrac{5}{2}-dfrac{3}{4}) ;                   (dfrac{2}{5}times dfrac{1}{2}: dfrac{1}{3});                     (dfrac{2}{9}: dfrac{2}{9}times dfrac{1}{2}) .

b) (dfrac{4}{5}-dfrac{1}{2}+ dfrac{1}{3}) ;                  (dfrac{1}{2}times dfrac{1}{3}+ dfrac{1}{4}) ;                    (dfrac{2}{7}: dfrac{2}{3}- dfrac{1}{7})

Phương pháp giải:

– Biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ hoặc chỉ có phép nhân và phép chia thì ta tính lần lượt từ trái sang phải.

– Biểu thức có các phép cộng, phép trừ , phép nhân, phép chia thì ta thực hiện tính phép nhân, phép chia trước, thực hiện tính phép cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac{2}{3}+ dfrac{5}{2}-dfrac{3}{4}=dfrac{8}{12}+ dfrac{30}{12}- dfrac{9}{12})(=dfrac{38}{12}- dfrac{9}{12}= dfrac{29}{12})

+) (dfrac{2}{5}times dfrac{1}{2}: dfrac{1}{3}) (=dfrac{2}{10}: dfrac{1}{3})(=dfrac{1}{5}: dfrac{1}{3})  (= dfrac{1}{5}times dfrac{3}{1}= dfrac{3}{5}) 

+) (dfrac{2}{9}: dfrac{2}{9}times dfrac{1}{2}= dfrac{2}{9}times dfrac{9}{2} times dfrac{1}{2})(= dfrac{18}{18} times dfrac{1}{2}  = 1 times dfrac{1}{2} = dfrac{1}{2})

b) (dfrac{4}{5}-dfrac{1}{2}+ dfrac{1}{3}= dfrac{24}{30}- dfrac{15}{30}+ dfrac{10}{30})(= dfrac{9}{30}+ dfrac{10}{30}= dfrac{19}{30})

+) (dfrac{1}{2}times dfrac{1}{3}+ dfrac{1}{4}= dfrac{1}{6}+ dfrac{1}{4})(= dfrac{2}{12}+ dfrac{3}{12}= dfrac{5}{12})

+) (dfrac{2}{7}: dfrac{2}{3} – dfrac{1}{7}= dfrac{2}{7}times dfrac{3}{2}- dfrac{1}{7})(=dfrac{6}{14}- dfrac{1}{7} = dfrac{3}{7}- dfrac{1}{7}=dfrac{2}{7})


Bài 4

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được (dfrac{2}{5}) bể, giờ thứ hai chảy được (dfrac{2}{5}) bể.

a) Hỏi sau (2) giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể ?

b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng (dfrac{1}{2}) bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?

Phương pháp giải:

– Số nước chảy vào bể sau (2) giờ = số nước chảy vào bê giờ thứ nhất (+) số nước chảy vào bê giờ thứ hai.

READ:  Chính tả (Nghe - viết): Trần Bình Trọng trang 11 SGK Tiếng Việt 3 tập

– Số nước còn lại = số nước ban đầu có trong bể (-) số nước đã dùng.

Lời giải chi tiết:

a) Sau hai giờ vòi nước chảy được là:

                   (dfrac{2}{5}+dfrac{2}{5}= dfrac{4}{5}) (bể)

b) Số phần nước còn lại sau khi dùng (dfrac{1}{2}) bể là:

                   (dfrac{4}{5}-dfrac{1}{2}= dfrac{3}{10}) (bể)

                                    Đáp số: a) (dfrac{4}{5}) bể;

                                                 b) (dfrac{3}{10}) bể.


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 4 timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tả cô giáo hoặc thầy giáo của em trong một giờ học mà em nhớ nhất – Những bài văn mẫu hay tả thầy cô giáo lớp 5, 6 | Lize.vn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12