Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 167, 168 SGK Toán 4 – Môn Toán

Bài 1

Tính:

a) (dfrac{2}{7}+ dfrac{4}{7}) ;           (dfrac{6}{7}- dfrac{2}{7}) ;           (dfrac{6}{7}-dfrac{4}{7})  ;          (dfrac{4}{7}+dfrac{2}{7})  ;

b) (dfrac{1}{3}+ dfrac{5}{12}) ;          (dfrac{9}{12} – dfrac{1}{3})  ;           (dfrac{9}{12} – dfrac{5}{12})  ;         (dfrac{5}{12} + dfrac{1}{3}).

Phương pháp giải:

– Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

– Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng mẫu số.

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac{2}{7} + dfrac{4}{7}  = dfrac{6}{7}) ;                    (dfrac{6}{7} –  dfrac{2}{7}  = dfrac{4}{7});

    (dfrac{6}{7} – dfrac{4}{7}  = dfrac{2}{7})  ;                    (dfrac{4}{7} + dfrac{2}{7}= dfrac{6}{7})

b) (dfrac{1}{3} + dfrac{5}{12} = dfrac{4}{12} + dfrac{5}{12} = dfrac{9}{12} = dfrac{3}{4}) ;

    (dfrac{9}{12} – dfrac{1}{3} = dfrac{9}{12} – dfrac{4}{12}  = dfrac{5}{12}) ;

    (dfrac{9}{12} – dfrac{5}{12}  = dfrac{4}{12})  ;

    (dfrac{5}{12} + dfrac{1}{3}= dfrac{5}{12} + dfrac{4}{12}=dfrac{9}{12}= dfrac{3}{4}).


Bài 2

Tính:

a)  (dfrac{2}{7} + dfrac{3}{5}) ;         (dfrac{31}{35} – dfrac{2}{7})  ;          (dfrac{31}{35}-dfrac{3}{5})  ;           (dfrac{3}{5}+ dfrac{2}{7})  ;

b) (dfrac{3}{4} + dfrac{1}{6}) ;          (dfrac{11}{12}- dfrac{3}{4}) ;           (dfrac{11}{12} – dfrac{1}{6})              (dfrac{1}{6}+ dfrac{3}{4}).

Phương pháp giải:

Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng mẫu số.

READ:  Nghị luận xã hội 200 chữ về hiện tượng gian lận trong thi cử

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac{2}{7} + dfrac{2}{5}=dfrac{10}{35} + dfrac{21}{35}=dfrac{31}{35}) ;

    (dfrac{31}{35} –  dfrac{2}{7}=dfrac{31}{35}  – dfrac{10}{35}=dfrac{21}{35}=dfrac{3}{5})

    (dfrac{31}{35} – dfrac{3}{5}=dfrac{31}{35} – dfrac{21}{35}=dfrac{10}{35}=dfrac{2}{7})

    (dfrac{3}{5} +  dfrac{2}{7}=dfrac{21}{35} + dfrac{10}{35}=dfrac{31}{35})

b) (dfrac{3}{4}+ dfrac{1}{6}=dfrac{9}{12}+ dfrac{2}{12}=dfrac{11}{12})  ;

   (dfrac{11}{12} – dfrac{3}{4}=dfrac{11}{12} – dfrac{9}{12}=dfrac{2}{12}=dfrac{1}{6})

   (dfrac{11}{12}- dfrac{1}{6}=dfrac{11}{12}- dfrac{2}{12}=dfrac{9}{12}=dfrac{3}{4}) 

   (dfrac{1}{6}+ dfrac{3}{4}=dfrac{2}{12}+ dfrac{9}{12}=dfrac{11}{12}) 


Bài 3

Tìm (x) :

a) ( dfrac{2}{9} + x =1; )              b) (dfrac{6}{7} – x = dfrac{2}{3}) ;              c) (x – dfrac{1}{2}= dfrac{1}{4}).

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc:

– Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

– Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac{2}{9} + x =1) 

              (x=1 – dfrac{2}{9})

              (x=dfrac{7}{9})

b)  (dfrac{6}{7} – x = dfrac{2}{3})

              (x=dfrac{6}{7} – dfrac{2}{3})

              (x = dfrac{4}{21})

c) (x- dfrac{1}{2}) = (dfrac{1}{4})

    (x= dfrac{1}{4} + dfrac{1}{2}) 

    (x= dfrac{3}{4})


Bài 4

Diện tích của vườn hoa nhà trường được sử dụng như sau:

(dfrac{3}{4}) diện tích vườn hoa dùng để trồng các loại hoa, (dfrac{1}{5}) diện tích vườn hoa để làm đường đi, diện tích phần còn lại của vườn hoa để xây bể nước (như hình vẽ):

a) Hỏi diện tích để xây bể nước chiếm bao nhiêu phần diện tích vườn hoa ?

b) Biết vườn hoa là hình chữ nhật có chiều dài (20m), chiều rộng (15m). Hỏi diện tích để xây bể nước là bao nhiêu mét vuông ?

READ:  Soạn bài đọc thêm: Đất nước - Nguyễn Đình Thi - Ngữ Văn 12

Phương pháp giải:

 Coi diện tích vườn hoa là (1) đơn vị.

– Muốn tìm số phần diện tích bể nước so với diện tích vườn hoa ta lấy (1) trừ đi tổng số phần diện tích để trồng hoa và làm đường đi.

– Tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.

– Tính diện tích để xây bể nước ta lấy diện tích vườn hoa nhân với số phần diện tích bể nước so với diện tích vườn hoa.

Lời giải chi tiết:

a) Coi diện tích vườn hoa là (1) đơn vị.

Diện tích để trồng hoa và làm đường đi chiếm số phần diện tích vườn hoa là:

          (dfrac{3}{4} +  dfrac{1}{5})  = (dfrac{19}{20}) (diện tích vườn hoa)

Diện tích để xây bể nước chiếm số phần diện tích vườn hoa là là:

           (1 – dfrac{19}{20})  = (dfrac{1}{20}) (diện tích vườn hoa)

b) Diện tích vườn hoa là:

             (20 times 15 = 300;(m^2) )

Diện tích để xây bể nước là:

            ( 300 times dfrac{1}{20} = 15 ;(m^2)) 

                               Đáp số: a) (dfrac{1}{20}) diện tích vườn hoa;

                                           b) (15m^2).


Bài 5

Con sên thứ nhất trong (15) phút bò được (dfrac{2}{5}m), con sên thứ hai trong (dfrac{1}{4}) giờ bò được (45cm). Hỏi con sên nào bò nhanh hơn ?

READ:  Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 10

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi (1) giờ ( = 60) phút ; (1m = 100cm) để đổi các số đo về cùng một đơn vị đo, sau đó tìm quãng đường mỗi con bò được rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

Ta có: (1m = 100cm); (1) giờ (= 60) phút.

Do đó, (dfrac{2}{5}m = dfrac{2}{5}times 100cm = 40cm) 

           (dfrac{1}{4}) giờ  (=dfrac{1}{4}times 60 )  phút (= 15) phút

Trong (15) phút con sên thứ nhất bò được (40cm).

Trong ( 15) phút con sên thứ hai bò được (45cm).

Mà (40cm < 45cm).

Vậy con sên thứ hai bò nhanh hơn con sên thứ nhất.


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 167, 168 SGK Toán 4 timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tả cô giáo hoặc thầy giáo của em trong một giờ học mà em nhớ nhất – Những bài văn mẫu hay tả thầy cô giáo lớp 5, 6 | Lize.vn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12