B. Hoạt động thực hành

Câu 1

a) Em và các bạn cùng đặt tính rồi tính:

15 : 6                      30 : 8                          91 : 28                    455 : 14

b) Em và bạn đổi vở, chữa bài cho nhau.

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức vừa học :

Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:

– Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.

– Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.

– Nếu còn dư nữa, thì ta lại viết thêm bên phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như thế mãi.

Cách giải :


Câu 2

Viết các phân số sau thành số thập phân: (dfrac{3}{5};;dfrac{1}{4};;dfrac{{45}}{6})

Phương pháp giải :

Thực hiện phép chia tử số cho mẫu số.

Cách giải :

(dfrac{3}{5} = {rm{ }}3{rm{ }}:{rm{ }}5{rm{ }} = {rm{ }}0,6;;)

(dfrac{1}{4} = {rm{ }}1{rm{ }}:{rm{ }}4{rm{ }} = {rm{ }}0,25;;)

(dfrac{{45}}{6} = {rm{ }}45{rm{ }}:{rm{ }}6{rm{ }} = {rm{ }}7,5.)


Câu 3

Tính rồi so sánh kết quả:

a) 10 : 25 × 6,8 và 0,4 × 6,8

b) 10 : 8 × 3,2 và 1,25 × 3,2

Phương pháp giải :

– Tính giá trị các phép toán, biểu thức có phép tính nhân và chia thì tính theo thứ tự từ trái sang phải.

READ:  Bài 93 : Bảng nhân 3 - VBT Toán

– So sánh rồi trả lời câu hỏi của bài toán.

Cách giải : 

a) 10 : 25 × 6,8 và 0,4 × 6,8

    • 10 : 25 × 6,8 = 0,4 × 6,8 = 2,72

    • 0,4 × 6,8 = 2,72

     Vậy 10 : 25 × 6,8 = 0,4 × 6,8.

b) 10 : 8 × 3,2 và 1,25 × 3,2

    • 10 : 8 × 3,2 = 1,25 × 3,2 = 4

    • 1,25 × 3,2 = 4

    Vậy 10 : 8 × 3,2 = 1,25 × 3,2.


Câu 4

Giải bài toán sau :

Trong 4 giờ xe máy đi đi được 121km, trong 2 giờ ô tô đi được 111km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải :

– Tìm quãng đường xe máy đi được trong 1 giờ.

– Tìm quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ.

– Lấy quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ trừ đi quãng đường xe máy đi được trong 1 giờ.

Cách giải :

Mỗi giờ xe máy đi được số ki-lô-mét là:

                121 : 4 = 30,05 (km)

Mỗi giờ xe ô tô đi được số ki-lô-mét là:

                111 : 2 = 55,5 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy số ki-lô-mét là:

                 55,5  30,05 = 25,45 (km)

                                     Đáp số: 25,45km.

READ:  Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “B. Hoạt động thực hành – Bài 43: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối