B. Hoạt động thực hành

Câu 1

a) Em và các bạn cùng đặt tính rồi tính:

15 : 6                      30 : 8                          91 : 28                    455 : 14

b) Em và bạn đổi vở, chữa bài cho nhau.

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức vừa học :

Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:

– Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.

– Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.

– Nếu còn dư nữa, thì ta lại viết thêm bên phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như thế mãi.

Cách giải :


Câu 2

Viết các phân số sau thành số thập phân: (dfrac{3}{5};;dfrac{1}{4};;dfrac{{45}}{6})

Phương pháp giải :

Thực hiện phép chia tử số cho mẫu số.

Cách giải :

(dfrac{3}{5} = {rm{ }}3{rm{ }}:{rm{ }}5{rm{ }} = {rm{ }}0,6;;)

(dfrac{1}{4} = {rm{ }}1{rm{ }}:{rm{ }}4{rm{ }} = {rm{ }}0,25;;)

(dfrac{{45}}{6} = {rm{ }}45{rm{ }}:{rm{ }}6{rm{ }} = {rm{ }}7,5.)


Câu 3

Tính rồi so sánh kết quả:

a) 10 : 25 × 6,8 và 0,4 × 6,8

b) 10 : 8 × 3,2 và 1,25 × 3,2

Phương pháp giải :

– Tính giá trị các phép toán, biểu thức có phép tính nhân và chia thì tính theo thứ tự từ trái sang phải.

READ:  Lý thuyết hình chóp đều và hình chóp cụt đều - Môn Toán

– So sánh rồi trả lời câu hỏi của bài toán.

Cách giải : 

a) 10 : 25 × 6,8 và 0,4 × 6,8

    • 10 : 25 × 6,8 = 0,4 × 6,8 = 2,72

    • 0,4 × 6,8 = 2,72

     Vậy 10 : 25 × 6,8 = 0,4 × 6,8.

b) 10 : 8 × 3,2 và 1,25 × 3,2

    • 10 : 8 × 3,2 = 1,25 × 3,2 = 4

    • 1,25 × 3,2 = 4

    Vậy 10 : 8 × 3,2 = 1,25 × 3,2.


Câu 4

Giải bài toán sau :

Trong 4 giờ xe máy đi đi được 121km, trong 2 giờ ô tô đi được 111km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải :

– Tìm quãng đường xe máy đi được trong 1 giờ.

– Tìm quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ.

– Lấy quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ trừ đi quãng đường xe máy đi được trong 1 giờ.

Cách giải :

Mỗi giờ xe máy đi được số ki-lô-mét là:

                121 : 4 = 30,05 (km)

Mỗi giờ xe ô tô đi được số ki-lô-mét là:

                111 : 2 = 55,5 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy số ki-lô-mét là:

                 55,5  30,05 = 25,45 (km)

                                     Đáp số: 25,45km.

READ:  Lời bài hát Còn gì đau hơn chữ đã từng - Quân A.P


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “B. Hoạt động thực hành – Bài 43: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12