A. A Check-up – Unit 11 trang 107 SGK Tiếng Anh 7 – Tiếng Anh

Bài 1

A. A check-up (Khám tổng quát)

Listen. The pratice with a partner.

(Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học) 

Click tại đây để nghe:

 

Script:

The students of Quang Trung School are having a medical check-up. Hoa, Lan and Nga filled in their medical records and gave them to the nurse. Now they are waiting to see the doctor.

Nurse: Pham Thi Hoa ?

Hoa: Yes

Nurse: Follow me, please. First, I need to take your temperature.

Hoa: OK.

Nurse: Would you open your mouth, please? Thank you. That is 37°C. That’s normal. Now I need to know your height. Would you stand here please, so I can measure you?

Hoa: Like this?

Nurse: That’s fine. You’re one meter 45 centimeters tall.

Hoa: Wow! Last year I was one meter and 30.

Nurse: Now I need to weigh you. Would you get on the scales, please?

Hoa: Oh. I’m 40 kilos.

Nurse: That’s good. You can go back to the waiting room now. The doctor will see you in a few minutes.

Hoa: Thank you.

Dịch bài:

Học sinh trường Quang Trung đang có cuộc khám sức khỏe tồng quát. Hoa, Lan và Nga đã điền vào hồ sơ bệnh lý và đưa cho cô y tá. Bây giờ chúng đang chờ gặp bác sĩ.

Y tá:  Em Phạm Thị Hoa?

Hoa: Có.

Y tá:  Hãy theo tôi. Trước hết tôi cần đo nhiệt độ của em.

Hoa: Vâng.

Y tá:  Em vui lòng há miệng ra. Cám ơn. 37 độ. Nhiệt độ bình thường. Bây giờ tôi cần biết chiều cao của em. Mời em đứng lại đây để tôi có thể đo em.

READ:  Bài 112 trang 44 SGK Toán 6 tập 1 - Môn Toán

Hoa: Như thế này phải không?

Y tá:  Tổt lắm. Em cao 1 mét 45.

Hoa: Ô! Năm rồi em chỉ cao 1 mét 30.

Y tá:  Bây giờ tôi cân em nhé. Mời em đứng lên cân.

Hoa: Ô, em nặng 40 kilô.

Y tá:  Tốt. Bây giờ em có thể về phòng chờ. Bác sĩ sẽ khám cho em trong vài phút nữa.

Hoa: Cám ơn cô.

Now answer. Number the sentences.

(Bây giờ trả lời. Đánh số các câu)

□ a) The nurse weighed Hoa.

□ b) Hoa returned to the waiting room.

□ c) Hoa left the waiting room.

□ d) The nurse called Hoa’s name.

□ e) The nurse measured Hoa.

□ f) Hoa filled in her medical record.

□ g) The nurse took Hoa’s temperature.

□ h) The nurse told Hoa to go back to the waiting room

Hướng dẫn giải:

5  – a : The nurse weighed Hoa. (Y tá cân cho Hoa.)

7  – b : Hoa returned to the waiting room. (Hoa quay trở lại phòng chờ.)

8  – c : Hoa left the waiting room. (Hoa rời khỏi phòng chờ.)

2  – d : The nurse called Hoa’s name. (Ý tá gọi tên Hoa.)

4 – e : The nurse measured Hoa. (Y tá đo chiều cao cho Hoa.)

1  – f : Hoa filled in her medical record. (Hoa điền vào giấy khám tổng quát)

3  – g : The nurse took Hoa’s temperature. (Y tá đo nhiệt độ cho Hoa.)

6  – h : The nurse told Hoa to go back to the waiting room.  (Y tá bảo Hoa về phòng chờ.)

READ:  Thuyết minh về cặp kính đeo mắt - Văn mẫu

Bài 2

Listen. Then write the missing word.

(Nghe. Sau đó điền các từ thiếu)

Click tại đây để nghe:

 

Hướng dẫn giải:

Doctor : I want to ask you a few questions before I start, Hoa. How old are you?

Hoa: Fourteen.

Doctor: And your height is one meter 50 centimeters?

Hoa: No. I think I’m not. The nurse measured me.

Doctor: Oh. How tall are you?

Hoa: One meter 45 centimeters.

Doctor: I will ask the nurse to check your height again. How heavy are you?

Hoa: I think I’m 42 kilos.

Doctor: No. It says on your form that you’re 40 kilos. 

Tạm dịch:

Bác sĩ: Cô muốn hỏi bạn một vài câu hỏi trước khi tôi bắt đầu, Hoa. Cháu bao nhiêu tuổi?

Hoa: Mười bốn ạ.

Bác sĩ: Và chiều cao của cháu là một mét 50 cm?

Hoa: Không. Cháu nghĩ là không. Y tá đo cho cháu.

Bác sĩ: Ồ. Cháu cao bao nhiêu?

Hoa: Một mét 45 cm.

Bác sĩ: Cô sẽ yêu cầu y tá kiểm tra lại chiều cao của cháu. Cháu nặng bao nhiêu?

Hoa: Cháu nghĩ rằng 42 kg.

Bác sĩ: Không. Trong giấy khám cho biết cháu 40 kg.


Bài 3

Ask and answer questions with a partner.

(Hỏi và đáp với bạn cùng học)

One of you is A and the other is B. Look at the copy of the medical record and cover the other copy. Fill in the missing information.

(Một em là người A và người kia là B. Nhìn vào bản hồ sơ bệnh lý và điền bản kia. Điền vào thông tin thiếu)

Hướng dẫn giải:

READ:  Luyện tập - Chủ đề 18: Các bài toán về phân số.

1. Which school does he go to?

– He goes to Nguyen Du school.

2. What class is he in?

– He’s in class 7A.

3. What’s his surname?

– His surname is Tran.

4. What’s his forename?

– They’re Van Kien.

5. What’s his address?

– It’s 66 Ham Long street, Ha Noi.

6. How old is he?

– He’s 12.

7. What’s his weight?

– He weighs 41 kilos.

8. How tall is he?

– He’s one meter 40 centimeters tall.

Tạm dịch:

1. Anh ấy học trường nào?

– Anh ấy học trường Nguyễn Du.

2. Anh ấy học lớp mấy ?

– Anh ấy học lớp 7A.

3. Họ của anh ấy là gì?

– Họ của anh là Trần.

4. Tên của anh ta là gì?

– Là Văn Kiên.

5. Địa chỉ của anh ta là gì?

– 66 Hàm Long, Hà Nội.

6. Anh ấy bao nhiêu tuổi?

– Anh ấy 12 tuổi.

7. Anh ấy nặng bao nhiêu?

– Anh ấy nặng 41 kg.

8. Anh ta cao bao nhiêu?

– Anh ấy cao tới một mét 40 cm.


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “A. A Check-up – Unit 11 trang 107 SGK Tiếng Anh 7 timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn